czwartek, 10 grudnia 2020 17:50

Miechów: Jak postępują prace przy Centrum Wsparcia PSONI?

Autor Mirosław Haładyj
Miechów: Jak postępują prace przy Centrum Wsparcia PSONI?

Projekt budowy Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin przez PSONI Koło Miechów był planowany wiele lat. Na drodze ku jego realizacji stawało wiele różnorakich przeszkód. Gdy budowa wreszcie ruszyła, niedługo później nadeszła epidemia. Choć nie wpłynęła ona na aktualny stan prac, to jednak sprawiła, że dokończenie inwestycji może być trudniejsze, niż wcześniej zakładano.

Choć perturbacji przy tym projekcie nie brakowało od początku (i nadal ich nie brakuje), to jednak determinacja jego inicjatorów sprawiała, że wszystkie przeszkody były pokonywane. Efekt? W Strzyżowie Drugim powstaje Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, a zaangażowanie prac jest już naprawdę duże. Rosnące mury budynku z pewnością sprawiają, że rosną serca wszystkich, którym zależy na dobru podopiecznych miechowskiego PSONI. Niestety, epidemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na to przedsięwzięcie.

O aktualnej sytuacji związanej z budową centrum postanowiliśmy porozmawiać z Przewodniczący Zarządu Koła PSONI w Miechowie, panem Stanisławem Ryłko.

Panie Stanisławie, gdy pod koniec 2019 roku rozmawialiśmy na temat budowy Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, w miejscowości Strzeżów Drugi miał pan w tej sprawie dobre wiadomości. Budowa się rozpoczęła i trwa nadal. Jak obecnie wygląda sytuacja? Na jakim etapie są prace budowlane? Czy postępują one zgodnie z harmonogramem?
– Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończono budowę nowego skrzydła budynku od strony północnej. Obecnie trwają prace przy nadbudowie starego budynku szkoły, które planuje się zakończyć w grudniu 2020 roku. Jednocześnie w środku trwają prace przy montażu instalacji i nakładaniu tynków wewnętrznych. W listopadzie zakończono prace przy nowym zjeździe z drogi krajowej S7, co wymagało zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Została zamówiona winda, która zostanie zamontowana w najbliższych tygodniach.

Między czasie PSONI Miechów zdołało otworzyć przedszkole w Parkoszowicach. Czy może pan nam zdradzić kulisy tego przedsięwzięcia? Jak doszło do jego otwarcia?
– Wiosną tego roku otrzymaliśmy propozycje od Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa Dariusza Marczewskiego na dzierżawę budynku wraz z przyległym terenem po byłej szkole podstawowej w Parkoszowicach. Utworzyliśmy tam oddział zamiejscowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w którym od 1 września funkcjonują oddziały przedszkolne oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Przyznajemy, że pozyskanie nowych pomieszczeń w znaczący sposób przyczyniło się do poprawy warunków edukacji i terapii naszych najmłodszych wychowanków oraz pozwoliło poszerzyć zakres naszych działań.

Zamiejscowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Parkoszowicach

Dzięki temu zyskaliście państwo podwójnie – po pierwsze mali wychowankowie mają jeszcze lepsze warunki, po drugie w waszym miechowskim budynku zrobiło się bardziej przestronnie.
– Jeżeli chodzi o budynek PSONI Koło w Miechowie to rzeczywiście możemy zapewnić naszym wychowankom i dzieciom korzystającym z terapii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia bezpieczne warunku z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z pandemią.

Wracając do Centrum Wsparcia w Strzyżowie – po otwarciu przedszkola pojawiły się głosy poddające w wątpliwość potrzebę jego budowy.
Ośrodek w Strzeżowie będzie adresowany do innej grupy osób niepełnosprawnych i plany poszerzenia naszej działalności były naszym celem od początku istnienia Stowarzyszenia.

W takim razie na jakich zasadach ma działać Centrum Wsparcia i dla kogo jest dedykowany?
– Centrum Wsparcia jest przewidziany dla różnych grup osób niepełnosprawnych od urodzenia do później starości. Ma się w nim znaleźć Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD), Oddziały Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Środowiskowy Dom Samopomocy typu B, C i D oraz Rodzinny Dom Pomocy.
Szczególnie zależy nam na środowiskowym domu samopomocy typu D dla niesamodzielnych osób z kilkoma rodzajami niepełnosprawności np.: ruchową i intelektualną oraz ciężką postacią autyzmu, wymagającej stałej opieki i uwagi opiekuna. Powstanie tego typu ośrodków zapisano w rządowym programie „Za życiem”.

Powstające Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Strzyżowie Drugim

Jak wygląda sytuacja finansowa inwestycji? Jest stabilna i bezpieczna?
– W trakcie trwania inwestycji wzrosły koszty materiałów budowlanych i robocizny, co zwiększyło koszty. Pojawiły się obawy dotyczących naszego wkładu własnego do w/w inwestycji. Na dzień dzisiejszy do pełnego rozliczenia inwestycji może nam braknąć około 700 000 zł. Zwracamy się od dwóch lat do różnych instytucji, parlamentarzystów i osób fizycznych o wsparcie finansowe naszej inicjatywy. Obecnie przygotowaliśmy ofertę realizacji zadania publicznego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Departament Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzięki wsparciu Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Dariusza Marczewskiego został złożony wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie sprawie przyznania środków z rezerwy celowej.

Czy koronawirus pokrzyżował w jakiś sposób plany w tym zakresie?
– W roku 2020 zaplanowaliśmy szereg inicjatyw, które miały na celu pozyskać dodatkowe fundusze na Centrum Wsparcia. W styczniu zorganizowaliśmy pierwszy Bal Charytatywny z którego dochód został przeznaczony na budowę Centrum wsparcia. W związku z pandemią panującą w kraju byliśmy zmuszeni odwołać wszystkie zaplanowane imprezy masowe oraz zbiórki publiczne.

Jak można was wesprzeć?
– Obecnie prowadzimy zbiórki poprzez sprzedaż cegiełek charytatywnych z pośrednictwem naszej strony internetowej (www.psonimiechow.pl), mamy założona zbiórkę on-line za pośrednictwem Fundacji „siepomaga.pl”. Planujemy, bo mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna się uspokoi, zorganizowanie Kiermaszu Świątecznego. Można nas też wesprzeć darowizną a od nowego roku, tradycyjnie już ruszamy z akcją „Podaruj nam 1%”.
Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim za dotychczasowe wsparcie i okazaną pomoc. To dzięki takim ludziom, jak nasi ofiarodawcy mamy możliwość robić coś dobrego, realizując cel jakim jest budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin w Strzeżowie Drugim.

koronawirus najnowsze informacje

Fot.: PSONI Koło Miechów

Miechów - najnowsze informacje