piątek, 15 października 2021 10:08

Miechów. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Miechówka

Autor Norbert Kwiatkowski
Miechów. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Miechówka

Gmina Miechów zrealizuje inwestycję polegającą na przebudowie wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Miechówka oraz na odcinkowym umocnieniu brzegu w obrębie skrzyżowania ul. Łukasińskiego z ul. M. Konopnickiej.

Powyższe prace zabezpieczą przyległe tereny na wypadek powodzi oraz usprawnią swobodny przepływ wód.  Zadanie realizowane będzie ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa. Zakończenie powyższego zakresu robót planowane jest na koniec listopada br. W ostaniach dniach zakończyły się prace konserwacyjne na rzece Miechówka, które  wykonane zostały przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie.

Miechów - najnowsze informacje