piątek, 29 lipca 2022 08:56

Miechowscy ósmoklasiści ze świetnymi wynikami egzaminu

Autor Patryk Trzaska
Miechowscy ósmoklasiści ze świetnymi wynikami egzaminu

W lipcu poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasistów. W gminie Miechów przystąpiło do niego 227 uczniów. Wyniki są dużo lepsze niż w roku ubiegłym.

Młodzież kończąca edukację w szkołach podstawowych sprawdzała swoją wiedzę z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Tegoroczne wyniki z egzaminów w naszej gminie wypadły lepiej niż w ubiegłym roku.

Z  danych statystycznych opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie wynika, że uczniowie ósmych klas z naszej gminy najlepiej poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego, uzyskując wynik lepszy niż średnia krajowa, wojewódzka i powiatowa. Również z pozostałych przedmiotów, wyniki szkół miechowskich są bardzo dobre.

Poniże prezentujemy zestawienie średnich wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów:

Wynik ogólnokrajowy:

Język polski – 60 %

Matematyka – 57 %

Język angielski – 67 %

Województwo małopolskie:

Język Polski – 64 %

Matematyka – 63 %

Język angielski - 69 %

Powiat miechowski:

Język polski – 62 %

Matematyka – 59 %

Język angielski – 64 %

Gmina Miechów:

Język polski – 65 %

Matematyka – 66 %

Język angielski – 71 %

Miechów - najnowsze informacje