poniedziałek, 18 stycznia 2021 09:44

Myślenice. Bezkolizyjny węzeł w Krzyszkowicach. Na jakim etapie jest inwestycja?

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Bezkolizyjny węzeł w Krzyszkowicach. Na jakim etapie jest inwestycja?

Najważniejsza inwestycja dla mieszkańców Krzyszkowic w końcu nabiera rozpędu. W trakcie przygotowania są materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, które zgodnie z planem ma być wydana w tym roku.

- Prace projektowe oraz uzyskanie zgody na realizację ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) potrwają do 2022 roku. W latach 2023-24 przewidziano roboty budowlane bezkolizyjnego skrzyżowania w Krzyszkowicach. Wiemy już jak rysuje się wstępny projekt przebudowy skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową i gminną na Zakopiance, a cieszy przede wszystkim fakt, że prace projektowe przebiegają dość sprawnie i pozwolą na czasowe rozpoczęcie realizacji inwestycji zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W ciągu pół roku od podpisania umowy (podpisanie umowy: 8 lipca 2020 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania na Zakopiance (DK7) w Krzyszkowicach, odbyły się cztery rady techniczne. Na nich projektanci prezentowali kolejne warianty nowego, bezkolizyjnego rozwiązania komunikacyjnego przedstawicielom gminy, powiatu i GDDKiA. Wykonawca dokumentacji analizował zmiany w koncepcji wnioskowane przez przedstawicieli samorządów i GDDKiA pod kątem możliwości terenowych i przepisów prawa. Wprowadzał zmiany w koncepcjach.

Zaprezentowane jako ostatnie rozwiązanie projektowe przewiduje likwidację przejścia dla pieszych na poziomie jezdni DK7 oraz relacji skrętu w lewo z drogi krajowej nr 7 w drogi: powiatową i gminną. W pasie dzielącym jezdnie przewidziany jest zieleniec. Aby zapewnić relacje skrętu w miejsce tego zlikwidowanego, wybudowany zostanie nowy odcinek drogi, z możliwością poruszania się pojazdów i pieszych. Będzie przebiegał pod Zakopianką.

Istniejąca droga powiatowa oraz nowoprojektowany odcinek drogi będą włączone do DK7 i przeznaczone wyłącznie do skrętów w prawo, z zapewnieniem dodatkowych pasów wyłączania i włączania. W tej koncepcji założone zostało wyburzenie jednego budynku mieszkalnego i gospodarczego po północno-wschodniej stronie DK7 oraz przeniesienie do skansenu zabytkowego budynku mieszkalnego wraz z towarzyszącym mu obiektem gospodarczym, które znajdują się po południowo-zachodniej stronie Zakopianki. Trwa poszukiwanie skansenu, który przejął by pieczę nad zabytkiem.

- Bardzo się cieszę, że prace idą zgodnie z harmonogramem. Dla mieszkańców Krzyszkowic niewątpliwie najważniejszy jest dzisiaj czas w jakim ta inwestycja powstanie. Wszystkim nam powinno zależeć na tym aby nie było żadnych opóźnień, a prace nad kolejnymi etapami przebiegały sprawnie - mówi Robert Pitala, sekretarz Gminy Myślenice, mieszkaniec Krzyszkowic.

Projekt przebudowy skrzyżowania będzie jeszcze podlegał licznym uzgodnieniom, dlatego jego ostateczny kształt może się różnić od przedstawionej koncepcji.

Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego 5 października 2020 r. pomiędzy GDDKiA, burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice oraz Zarządem Powiatu w Myślenicach. Zgodnie z tym porozumieniem GDDKiA zleciła opracowanie kompleksowej dokumentacji i zapewniła udział przedstawicielom gminy i powiatu w projektowaniu i wyborze najkorzystniejszego wariantu przebudowy skrzyżowania. W ramach zobowiązań finansowych powiat zapewnia 2 mln zł a gmina 500 tys. zł na realizację robót budowlanych. Ponad 31 mln zł szacunkowych kosztów inwestycji pokryje GDDKiA.

Harmonogram inwestycji:

• przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej i jej uzyskanie - 2021 r.
• uzyskanie zgody na realizację (ZRID) – 2022 r.
• realizacja robót budowlanych - lata 2023-2024.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje