czwartek, 26 listopada 2020 14:17

Myślenice. Gmina stara się o dofinansowanie. Na co?

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Gmina stara się o dofinansowanie. Na co?

Gmina Myślenice złożyła wniosek o dofinansowanie na termomodernizację budynków szkolnych w Porębie, Zasani, Drogini oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach.

Termomodernizacja ma być przeprowadzona z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne.

Program prowadzi Ministerstwo Klimatu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek złożony przez Gminę Myślenice przeszedł już ocenę formalną, jednak kluczowa dla otrzymania dofinansowania będzie ocena merytoryczna.

- Staramy się o dofinansowanie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach, budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini, budynku Szkoły Podstawowej w Porębie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zasani. Celem projektu jest poprawa efektowności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację oraz zwiększenie udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Oprócz ocieplenia, czy wymiany pieców staramy się o środki na montaż paneli fotowoltaicznych na każdym z budynków, których dotyczy składany wniosek. Ponadto projekt zakłada szeroko pojęte działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne w zakresie trzech obszarów: powietrze, światło i energia oraz energia słoneczna. Po pomyślnej ocenie formalnej naszego wniosku liczymy na akceptację merytoryczną Ministerstwa Klimatu, która pozwoli na przyznanie dotacji dla Gminy Myślenice – wyjaśnia burmistrz Jarosław Szlachetka.

Koszt termomodernizacji czterech budynków szkolnych wraz z montażem fotowoltaiki wynosi 6 427 767,78 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Ministerstwa Klimatu może wynieść do 70% kwalifikowalnym kosztów zadania. Wnioskowana kwota dotacji zgodnie ze złożonym wnioskiem Gminy Myślenice wynosi 4 264 035,66 zł.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje