piątek, 27 września 2019 12:31

Myślenice: Mieszkańcy gminy już wybrali

Autor Anna Piątkowska-Borek
Myślenice: Mieszkańcy gminy już wybrali

Znane są już wyniki trzeciej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji w przyszłym roku mieszkańcy wybrali 21 projektów.

Jak podaje Urząd Miasta i Gminy Myślenice, frekwencja wyniosła 22,74%. Głosować można było elektronicznie lub na karcie papierowej. Każdy mógł oddać głos na jedno z zadań ogólnomiejskich, a także projekt w swoim okręgu miejskim lub sołectwie.

– 1228 głosów w zadaniach ogólnomiejskich oddano na projekt „Modernizacja szatni i tarasów w przedszkolu nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach”, ten projekt w kwocie 115 tys. zł będzie realizowany w przyszłym roku, podobnie jak drugie w kolejności zadanie ogólnomiejskie „Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń”, który znalazł poparcie u 1202 osób – informuje UMiG Myślenice.

Myślenicki Budżet Obywatelski 2020 – lista projektów do realizacji

Myślenice – zadania ogólnomiejskie

1. Modernizacja szatni i tarasów w przedszkolu nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach

2. Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń

Myślenice (okręg 1) – Inwestując w Dzieci - Inwestujesz w Siebie

Myślenice (okręg 2) – Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej

Myślenice – gmina

Bęczarka – Wykonanie altany o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem w stoły i ławy w pobliżu boiska

Borzęta – Traktorek - kosiarka wraz z osprzętem do pielęgnacji boiska sportowego dla klubu Sokół Borzęta

Bysina – Strefa czasu wolnego

Bulina – Integracja, wypoczynek, zabawa

Chełm – Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach - przeciw wykluczeniu cyfrowemu na Chełmie

Droginia – Wymiana krzesełek na trybunie LKS Sęp Droginia i montaż zegara z tablicą wyników

Głogoczów – Instalacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Głogoczowie nad kościół

Jasienica – Renowacja dachu Kapliczki św. Anny w Jasienicy

Jawornik – Stworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w OSP Jawornik oraz zakup sprzętu szkoleniowego w ramach zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

Krzyszkowice – Wykonanie kostki brukowej na górnej i bocznej alejce cmentarza w Krzyszkowicach

Łęki – Rewitalizacja działki gminnej nr. ew. 319 w Łękach - WITACZ wraz z elementami małej architektury

Osieczany – Plac zabaw w Osieczanach

Polanka – Wykonanie poboczy przy drodze gminnej w Polance

Poręba – Wykonanie monitoringu kaplicy, Szkoły Podstawowej i Domu Strażaka jako całości w sołectwie Poręba

Trzemeśnia – Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia

Zasań – Oświetlenie dróg lokalnych w miejscowości Zasań

Zawada – Plac zabaw

Myślenice - najnowsze informacje