niedziela, 3 listopada 2019 17:42

Myślenice: NIE dla płaskich dachów

Autor Anna Piątkowska-Borek
Myślenice: NIE dla płaskich dachów

Rada Gminy Myślenice sprzeciwiła się budowie budynków z płaskim dachem w eksponowanym miejscu miasta.

Chociaż Komisja Architektury i Gospodarski Przestrzennej przegłosowała wcześniej poprawkę do Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie Myślenice – Centrum, która dopuszczałaby możliwość budowy płaskich dachów, radni ostatecznie nie wzięli jej pod uwagę. Na ostatniej sesji zagłosowali za projektem przygotowanym przez firmę planistyczną, który wyklucza płaskie dachy w eksponowanym miejscu miasta.

– Ta decyzja pozwoli zachować istniejącą zabudowę w eksponowanym miejscu Myślenic – informuje myślenicki magistrat.

Jak wyjaśniają urzędnicy, wniosek miał na celu wprowadzenie do planu zagospodarowania możliwości wprowadzenia dachów płaskich na budynkach mających powstać na terenie między ulicami: Kraszewskiego, Sienkiewicza a Starą Cegielnią. Burmistrz wraz z projektantką zmiany planu stali na stanowisku, że nowopowstające budynki powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy i jej regionalnego charakteru. W związku z tym opowiadali się za odrzuceniem zgłoszonej uwagi.

– Tymczasem inwestor wnioskujący o zmianę w planie miejscowym ma możliwość zabudowania 70% wspomnianego terenu, realizując zabudowę wielorodzinną i usługową do wysokości 4. kondygnacji. Obawiając się, że w kolejnym, eksponowanym miejscu, tuż na wjeździe do miasta powstanie obiekt w żaden sposób nie nawiązujący do regionalnej architektury oraz w trosce o spójny charakter krajobrazu miasta, radni zagłosowali przeciwko przyjęciu tej uwagi – komentuje UMiG Myślenice.

Myślenice - najnowsze informacje