poniedziałek, 4 stycznia 2021 08:34

Myślenice. Od kwietnia nowe stawki za śmieci. Ile wynoszą?

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Od kwietnia nowe stawki za śmieci. Ile wynoszą?

Rada Miejska w Myślenicach podjęła uchwałę o nowych stawkach opłat za wywóz śmieci. Nowe stawki są najniższe w całym powiecie myślenickim.

Po 1 kwietnia 2021 roku wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób selektywny, wyniesie 17,90 zł za osobę. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, podwyższona opłata wyniesie dwukrotność tej kwoty, czyli 35,80 zł za osobę.

Nadal obowiązywać będzie ulga od gospodarstwa domowego w przypadku samodzielnego kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym (2 zł).

System gospodarki odpadami musi się sam bilansować, dlatego nieuchronne było wprowadzenie nowych stawek, które pokryją wzrastające wydatki za wywóz i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Gminy Myślenice. Wzrost opłat jest spowodowany kilkoma czynnikami - zwiększeniem częstotliwości wywozu odpadów od mieszkańców, przyrostem ilości odpadów w porównaniu do lat poprzednich. W tym roku mieszkańcy oddali ponad 12 tysięcy ton śmieci, a to prawie o 1 tysiąc ton więcej niż przed rokiem. Koszty ich zagospodarowania znacznie zatem wzrosły. Zmianie ulega więc sposób rozliczenia skalkulowany na podstawie wydatków w roku 2020, a na wysokość stawek wpłynęło przede wszystkim rozstrzygnięcie przetargu na wywóz odpadów w roku 2021, które znacznie przerasta koszty, które uzyskalibyśmy pozostawiając stawki na obecnym poziomie. Na wzrost kosztów odbioru odpadów miał wpływ także wzrost płacy minimalnej oraz koszty energii elektrycznej - tłumaczy Elżbieta Kuc, naczelnik Wydziału Mienia UMiG Myślenice.

Myślenice z najniższymi stawkami za odbiór odpadów

W Myślenicach stawka za odbiór odpadów jest jedną z najniższych w powiecie myślenickim. W gminie Dobczyce stawki wynoszą 29 zł dla mieszkańców segregujących odpady i 58 zł dla niesegregujących, natomiast w Sułkowicach 27 zł za odpady segregowane i 54 zł za zmieszane, a w Pcimiu za odpady segregowane mieszkańcy płacą 25 zł, przy opłacie na poziomie 50 zł za odbiór odpadów niesegregowanych. Wyższe opłaty za śmieci płacą również mieszkańcy takich gmin jak Skawina, Wieliczka, czy Wadowice.

Stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów w naszej gminie jest jedną z najniższych na terenie powiatu myślenickiego i znacznie niższa od okolicznych gmin takich jak Wieliczka, czy Skawina. Co istotne, opłaty mieszkańców za odpady w całości musimy przeznaczyć na gospodarkę odpadami. Nie mogą one być wydane na inny rodzaj usługi, ale również samorząd nie może dopłacać do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z innych źródeł. Na podstawie naszej analizy i wyliczeń wykonanych po rozstrzygnięciu przetargu na przyszły rok, zaproponowane kwoty pokryją koszty jakie poniesiemy z gminnego budżetu na wywóz i zagospodarowanie odpadów - podkreśla Mateusz Suder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje