czwartek, 31 marca 2022 08:49

Myślenice przeciw S7. Zaprezentowane warianty "nie do zaakceptowania"

Autor Marzena Gitler
Myślenice przeciw S7. Zaprezentowane warianty "nie do zaakceptowania"

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach radni przyjęli stanowisko w sprawie przebiegu drogi S7 przez Myślenice. "Zaprezentowane warianty nie przedstawiają żadnej alternatywy przebiegu nowej trasy S7 przez miasto Myślenice co jest dla nas nie do zaakceptowania" - napisali w oświadczeniu do GDDKiA w Warszawie.

Rada Miejska w Myślenicach wypracowała wspólne stanowisko i wydali oświadczenie adresowane do GDDKiA w Warszawie, dotyczące budowy drogi ekspresowej S7 w studium korytarzowym z dnia 27 stycznia 2022 roku.

- Rada Miejska w Myślenicach wsłuchując się w głos mieszkańców wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec przedstawionej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie koncepcji budowy drogi ekspresowej S7 w studium korytarzowym z dnia 27 stycznia 2022 r. Zaprezentowane warianty nie przedstawiają żadnej alternatywy przebiegu nowej trasy S7 przez miasto Myślenice co jest dla nas nie do zaakceptowania. Rozpoczęta w dniu prezentacji dyskusja powinna dotyczyć co najmniej tej samej liczby wariantów wpięcia nowej S7 w Myślenicach co w Krakowie. W związku z tym przedstawione propozycje nie mają poparcia społecznego mieszkańców Gminy Myślenice, ponieważ nie przedstawiają żadnego alternatywnego rozwiązania. Mając na uwadze ogólnopolski charakter inwestycji i zaprezentowane warianty mamy nadzieję, na przedstawienie w przyszłości rozwiązań, które będą społecznie, ekonomicznie i środowiskowo akceptowalne - czytamy w oświadczeniu Rady Miejskiej w Myślenicach, która wyraźnie sprzeciwia się zaproponowanemu przebiegowi nowej drogi S7.

Przypomnijmy, 27 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na wideokonferencji przedstawiła "Studium Korytarzowe projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice". Znalazło się w nim aż sześć wariantów przebiegu nowego odcinka S7 Kraków – Myślenice.

Studium Korytarzowe nowego odcinka S7 obejmuje powiat wielicki, Kraków i gminy na południe od Krakowa oraz powiat myślenicki. Warianty zbulwersowały mieszkańców wszystkich miejscowości, przez które może przebiegać nowa trasa. Powiat Myślenicki do 30 marca zbierał podpisy pod petycją przeciwko propozycjom GDDKiA.

fot. Mateusz Łysik / Głos24

Myślenice - najnowsze informacje