środa, 24 czerwca 2020 14:25

Nasze praktyki w Berlinie

Autor Artykuł partnera
Nasze praktyki w Berlinie

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach odbyli realizowane w zagranicznych firmach, 2-tygodniowe praktyki zawodowe. Miejsca praktyk to restauracje, firmy i zakłady przemysłowe w Berlinie w Niemczech.

Projekt pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy" skierowany jest do uczennic i uczniów  trzecich klas technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik CNC, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W projekcie bierze udział 25 uczniów. W ramach projektu uczniowie m.in. odbyli (realizowane w zagranicznych firmach) 2tygodniowe  praktyki zawodowe. Miejsca praktyk to restauracje, firmy i  zakłady przemysłowe  w Berlinie w Niemczech. Partnerem pośredniczącym w organizacji projektu jest BERLINK ETN GmbH w Berlinie.

Cele projektu :

  • zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego w  międzynarodowym, wielokulturowym  środowisku
  • nabycie umiejętności, podnoszących konkurencyjność uczestników na krajowym i europejskim rynku pracy
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim
  • rozwijanie u uczniów kreatywności i mobilności, pozwalających  na swobodne poruszanie się na współczesnym rynku pracy
  • rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej
  • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec i  Berlina

Uczniowie przed wyjazdem skorzystali z obowiązkowego  wsparcia językowego w postaci realizacji testów i  kursów językowych na platformie językowej OLS.

Obowiązkowy był   udział uczestników w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym i językowym w wymiarze około 50 godzin na osobę,  realizowanym przez doświadczonych trenerów.

Szkoła zapewniła organizację zajęć,  dojazd i powrót z Berlina,  ubezpieczenie na czas podróży i stażu oraz program zwiedzania Berlina.  BERLINK przygotował miejsca praktyk i zakwaterowanie i wyżywienie u rodzin goszczących. Wspólnie zostały przygotowywane dokumenty ECVET  oraz Europass Mobilność. Wzorem poprzednich lat , w ramach współpracy sułkowickich szkół, mogliśmy upowszechniać rezultaty projektu. W tym roku jednak odbyło się to w formie wideoprezentacji dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców, przedstawicieli samorządu gminnego oraz powiatowego oraz uczniów naszej szkoły: młodzież dzieliła się wrażeniami z pobytu w Berlinie, podkreślając, że oprócz umiejętności zawodowych największe postępy  poczynili w praktycznej znajomości języka niemieckiego i angielskiego, którym musieli się posługiwać przez dwa tygodnie w domu, pracy, czasie wolnym, czy też podczas spotkań z uczniami z różnych krajów Europy.

Przewidywane rezultaty pozwoliły na zdobycie  doświadczenia zawodowego  w  międzynarodowym,  wielokulturowym  środowisku pracy, nabycie umiejętności zwiększających mobilność uczestników, udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim, komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej,  poszerzenie wiedzy dotyczącej kultury i obyczajów uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje (Europass Mobilność, ECVET).

Doświadczenie z realizacji poprzednich projektów wskazuje, że efekty te oddziałują w sposób bezpośredni na naszych młodszych uczniów, zwiększając ich motywację do nauki przedmiotów zawodowych oraz języka obcego, zainteresowanie udziałem w zajęciach praktycznych. Powoduje również zainteresowanie szkołą uczniów gimnazjów i ich rodziców oraz miejscowych pracodawców.

Projekt realizowany jest w ramach Programu ERASMUS+. Wartość projektu to 64531 euro

„Niestety, nasz pobyt w Berlinie został z powodu rozwijającej się epidemii CORONAWIRUSA skrócony do dwóch tygodni. A miały być cztery tygodnie… Szkoda.” – piszą uczniowie.

Myślenice - najnowsze informacje