niedziela, 14 kwietnia 2024 07:36

W Małopolsce rusza ważny program dla potrzebujących

Autor Katarzyna Domagała
W Małopolsce rusza ważny program dla potrzebujących

Do Małopolski powróci program Tele-Anioł 2.0. Potrzebujące osoby otrzymają specjalne opaski, które ułatwią niesienie im pomocy, w tym zaspokojanie najpilniejszych potrzeb życiowych.

Podpisano umowę między Województwem Małopolskim oraz partnerami Małopolskiego Tele-Anioła 2.0. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez opiekę w miejscu zamieszkania czy teleopiekę i telemedycynę. W efekcie od 26 maja uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w specjalne opaski ratujące życie.

Wartość tego projektu jest ogromna, ponieważ został on pozytywnie oceniony przez małopolskich seniorów - nie czuli się samotni. Dla mnie jest ważne to, że 26 maja pierwsze opaski Małopolskiego Tele-Anioła 2.0. zostaną uruchomione. Dzięki poprzedniej edycji projektu zostało uratowanych 250 użytkowników. Wchodzimy w innowacje, w telemedycynę i jesteśmy zdeterminowani, by realizować takie projekty z myślą o najbardziej potrzebujących Małopolanach - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Teleopieki, które ma zapewnić wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. 8 tysięcy uczestników otrzyma bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS, dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania otrzyma 2,5 tysięcy uczestników projektu.

Usługi opiekuńcze/sąsiedzkie mogą być przyznane osobom samotnym oraz tym, którym rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług zostanie określony indywidualnie dla każdego uczestnika projektu - średnio to 20 godz. usług dla osoby na miesiąc przyznawanych na okres 36 miesięcy - czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Ze względu na ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej w małych miejscowościach, min. 60 proc. uczestników pilotażu będzie mieszkańcami obszarów wiejskich.

Urządzenie niosące pomoc

Uczestnicy biorący udział w pilotażu zostaną wyposażeni w proste urządzenie do samodzielnego wykonania badania w warunkach domowych (np. pulsoksymetr, ciśnieniomierz, waga z analizatorem składu, rejestrator EKG, glukometr, spirometr), które pozwolą na zdalny monitoring stanu zdrowia oraz w tablet/telefon/aplikację zintegrowane w ww. urządzeniami pomiarowymi, które umożliwią zdalną opiekę w miejscu zamieszkania. Za pomocą dedykowanej aplikacji/urządzeń pacjenci będą mieć również możliwość konsultacje ze specjalistą. Kwalifikacji do pilotażu dokona lekarz.

Program przewiduje także, że 150 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością otrzyma wsparcie w postaci usług opieki wytchnieniowej oraz poradnictwa specjalistycznego. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywa się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż 240 godzin na rok. Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane są na okres 12 miesięcy.

Całkowita wartość umowy to blisko 148 mln zł, z czego Fundusze Europejskie to ponad 132 mln zł oraz środki z Budżetu Państwa prawie 15,6 mln zł. Okres realizacji projektu: 23.02.2024 r. – 30.06.2029 r.

Źródło: UMWM

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka