środa, 11 stycznia 2023 15:32

"Niektórzy uczniowie odbyli już lekcje w Zakładzie Karnym i nieco spokornieli". Współpraca ze szkołą jest wzorowa

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
"Niektórzy uczniowie odbyli już lekcje w Zakładzie Karnym i nieco spokornieli". Współpraca ze szkołą jest wzorowa

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski podpisał właśnie porozumienie o współpracy Zespołu Szkół w Marcinkowicach z Zakładem Karnym w Nowym Sączu.

Zespół Szkół w Marcinkowicach współpracuje z Zakładem Karnym w Nowym Sączu.

– Niektórzy nasi uczniowie odbyli już lekcje wychowawcze w Zakładzie Karnym i muszę przyznać, że nieco spokornieli

– mówi Iwona Sikorska, dyrektor ZS w Marcinkowicach i dodaje:

– Współpraca z Zakładem Karnym to przede wszystkim edukacja uczniów, zapoznanie ich z zasadami pracy w więziennictwie, z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Służby Więziennej. Te zajęcia miały też wzbudzić refleksje i pokazać młodym ludziom, że powinni brać odpowiedzialności za siebie i swoje wybory. Muszą wiedzieć, że czasem jeden błąd może zaważyć na całym życiu.

Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu ppłk Łukasz Chruślicki i Iwona Sikorska – dyrektor ZS w Marcinkowicach.

- Takie zajęcia to dla młodzieży klas mundurowych dodatkowy element szkolenia i poznawania różnych zawodów

– mówi starosta Marek Kwiatkowski i dodaje:

– Współpraca z Zakładem Karnym w Nowym Sączu jest wzorowa i przynosi uczniom wiele korzyści.

Uczniowie klas pierwszych ZS w Marcinkowicach odbyli zajęcia z zakresu bronioznawstwa, poznali wyposażenie funkcjonariusza SW oraz zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Zapoznali się ze środkami techniczno-ochronnymi stosowanymi na terenie Zakładu Karnego. Poznali specyfikę zawodu funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Fot.: SP NS
- Uczniowie klas drugich poznali specyfikę zawodu psychologa penitencjarnego w Zakładzie Karnym. Mieli możliwość dowiedzieć się jak wyglądają indywidualne konsultacje psychologiczne z osobami pozbawionymi wolności, jak wygląda diagnoza psychologiczna i działania profilaktyczne realizowane na terenie Zakładu Karnego oraz jakie warsztaty psychokorekcyjne i edukacyjne realizowane są z osadzonymi

– mówi Dariusz Czerwiński, pedagog w ZS w Marcinkowicach i dodaje:

- Przedstawiona została także sylwetka kandydata na stanowisko funkcjonariusza SW, wymagania jakie należy spełnić, ścieżka kariery, predyspozycje jakie powinna mieć osoba chcąca pracować w tym zawodzie oraz problemy, z jakimi wiąże się ten zawód.

Lekcje w ZK mieli także uczniowie klas trzecich. Dowiedzieli się m.in.: jak funkcjonuje jednostka penitencjarna, jakie są zasady i warunki odbywania kar pozbawienia wolności, poznali też prawa i obowiązki osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym.

Inf. i foto: SP NS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje