środa, 10 marca 2021 14:57

Niepołomice. Będą kontrole deklaracji śmieciowych

Autor Marzena Gitler
Niepołomice. Będą kontrole deklaracji śmieciowych

W Niepołomicach rozpoczynają się wzmożone kontrole złożonych deklaracji o odpadach komunalnych. Urzędnicy skontrolują posesje, na których liczba zgłoszonych osób jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi.

Dokładna weryfikacja składanych deklaracji powinna ujawnić tych mieszkańców, którzy nie podali rzetelnych informacji, m.in. nie uwzględnili wszystkich mieszkających w danej nieruchomości. Trzeba jasno powiedzieć, że za wywóz śmieci mieszkańców niezarejestrowanych w systemie płaci Gmina, czyli niestety my wszyscy.

Weryfikacja zgodności złożonych deklaracji odbywać się będzie m.in. na podstawie stanów zużycia wody, wypłat świadczeń 500+, posiadanych informacji o dzieciach uczęszczających do gminnych placówek edukacyjnych oraz  fizycznej kontroli ilości wytwarzanych odpadów przez gospodarstwa domowe w dniu wywozu.

Urzędnicy sprawdzą zgodność podanej w deklaracji liczby osób z faktyczną ilością mieszkańców zamieszkujących na danej posesji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właścicieli nieruchomości, mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.

Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych – informuje Urząd Miasta Niepołomice.

foto: UMiG Niepołomice

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje