poniedziałek, 14 września 2020 13:02

Niepołomice. Fotowoltaika – w październiku czas na umowy

Autor Marzena Gitler
Niepołomice. Fotowoltaika – w październiku czas na umowy

W projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski procedury wprawione w ruch cały czas się toczą. Po rozpatrzeniu odwołań ostatecznie wybrany został wykonawca projektu. A to oznacza, że w najbliższym czasie podpisywanie umów, a w dalszej kolejności instalacja urządzeń fotowoltaicznych na domach prywatnych.

Umowę może podpisać właściciel nieruchomości, a jeśli nieruchomość ma kilku właścicieli, w umowie powinni znaleźć się wszyscy. I to jest najważniejszy warunek, ale jest ich więcej: należy odpowiednio zgłosić chęć udziału w projekcie, budynek musi spełniać wymagania konkretne techniczne, należy mieć uregulowane wszystkie zobowiązania z Gminą, a także oczywiście w październiku podpisać umowę.

Projekt ma zostać zrealizowany do 30 czerwca 2021 roku, o ile termin nie zostanie przedłużony. Aby przeczytać regulamin obowiązujący uczestników projektu a także umowę, wystarczy otworzyć poniższe linki.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice tel. 12 250 94 51.

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski to zadanie prowadzone przez Zielony Pierścień Tarnowa. Wartość projektu to 110 890 509,24 zł, z czego 59 261 849,86 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obejmować będzie osiem powiatów: krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, tarnowski i wielicki.

inf. i foto: UMiG Niepołomice

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje