piątek, 28 lutego 2020 13:03

Niepołomice: Prace przy budowie węzła A4 wchodzą na autostradę. Będzie zmiana organizacji ruchu

Autor Tomasz Stępień
Niepołomice: Prace przy budowie węzła A4 wchodzą na autostradę. Będzie zmiana organizacji ruchu

Rozpoczyna się budowa pasów włączenia i wyłączenia  budowanego węzła Niepołomice z autostradą A4. W związku z tym od godz.  7.00. we wtorek 3 marca 2020 r. wprowadzona zostanie tymczasowa  organizacja ruchu na odcinku 800 m autostrady, pomiędzy  miejscami obsługi podróżnych Podłęże i Zakrzów. W nocy z poniedziałku  na wtorek trwać będą przygotowania do zmiany organizacji ruchu. Żółte  linie na jezdni zostały już namalowane.

W celu wykonania pasów włączenia i wyłączenia ruchu  z węzła Niepołomice na autostradę konieczne będzie zawężenia  pasów  ruchu A4, odpowiednio dla pasa lewego do 2,75 m z wyłączeniem na nim  ruchu pojazdów ciężarowych oraz pasa prawego do  3,5 m, na długości około 800 m. Prace prowadzone będą równocześnie na  dwóch jezdniach autostrady. Obowiązywać będzie także w tym miejscu  ograniczenie prędkości do 80 km/godz. Utrudnienia te potrwają do  ukończenia prac i oddania do użytkowania węzła, czyli  do 30 czerwca 2020 r.

Zaawansowanie prac

Zaawansowanie prac przybudowie węzła Niepołomice  wynosi 70%. Prace trwały także w okresie zimowym i nie ma żadnych  opóźnień. Przebudowana została droga wojewódzka nr 964 wraz budową dwóch  rond i położone są tam dwie warstwy bitumiczne,  a pozostała do wykonania jeszcze warstwa ścieralna. Wybudowano łącznice  węzła do styku z autostradą. Aktualnie trwa przebudowa ekranów  akustycznych i kształtowanie terenu wokół węzła.

Przykład dobrej współpracy z samorządami

Umowa na budowę węzła Niepołomice w ciągu A4  została podpisana 28.09.2018 r. z polsko-litewskim konsorcjum firm:  TRAKCJA PRKiI S.A. z Warszawy i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI” z Kowna.  Koszt budowy wynosi 41 840 002,93 zł. Inwestycja realizowana  jest na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz  samorządami. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza  Miasta i Gminy Niepołomice. Inwestorem jest GDDKiA.

Z korzyścią dla wielu

Węzeł  drogowy Niepołomice, powstający na skrzyżowaniu A4 i drogi wojewódzkiej  nr 964  umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady nie tylko do  miejscowości bezpośrednio przylegających do drogi,  ale także miejscowości bardziej odległych, które są dużymi skupiskami  ludności i zabudowy. Bezpośrednio w rejonie węzła znajdują się  atrakcyjne turystycznie miasta Wieliczka i Niepołomice. Dalej są: Gdów,  Biskupice, Dobczyce, Kłaj. W Wieliczce znajdują się  zabytki „klasy 0” (kopalnia soli), w Niepołomicach znajduje się Zamek  Królewski, nieopodal puszcza Niepołomicka. W Niepołomicach zlokalizowano  strefę ekonomiczną w której znalazło siedzibę wiele firm z różnych  branż i strefa ta ciągle się rozszerza. Wjazd  na autostradę poprzez nowy węzeł usprawni dojazd do tej strefy  ekonomicznej i da możliwość sprawniejszej obsługi generowanego przez nią  ruchu. Nowy węzeł usprawni więc zarówno ruch biznesowy jak i  turystyczny.

Wieliczka - najnowsze informacje