czwartek, 1 sierpnia 2019 12:46

Nowa karetka dla powiatu wadowickiego

Autor Anna Piątkowska-Borek
Nowa karetka dla powiatu wadowickiego

Powiat wadowicki będzie miał nową karetkę.

– Już za kilka tygodni mieszkańcom powiatu wadowickiego i naszym gościom służyć będzie kolejna nowa karetka – poinformowało Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

W czwartek 1 sierpnia starosta Eugeniusz Kurdas podpisał umowę z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem, na mocy której możliwy będzie zakup. Wojewoda przekaże powiatowi wadowickiemu dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. Resztę dołoży powiat, gminy i sam szpital.

– To będzie trzecia karetka kupiona dla ZZOZ w Wadowicach w ciągu kilku ostatnich miesięcy, a druga dofinansowana przez wojewodę małopolskiego – mówił po podpisaniu umowy starosta Eugeniusz Kurdas.

Aktualnie w powiecie wadowickim działa pięć zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy w ZZOZ Wadowice.

– Rozwój i postęp techniki, także tej mającej zastosowanie w szeroko rozumianej medycynie, jest niezwykle szybki. Dzisiejsze możliwości, jakie oferuje nam nowoczesny sprzęt służący ochronie i ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, to realne wsparcie dla pracy zespołów ratownictwa medycznego. To podstawowa kwestia, jaką jest sprawny dojazd na miejsce zdarzenia, a zarazem komfortowy i bezpieczny transport pacjentów. Dlatego wymiana taboru samochodowego służącego w pogotowiu ratunkowym jest konieczna. Gratuluję panu Staroście, a wszystkim załogom, którzy będą pełnić służbę w nowej karetce, życzę, aby każda z prowadzonych akcji zakończyła się szczęśliwie – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje