piątek, 10 września 2021 05:12

Wieliczka. Wybrano nową Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Wybrano nową Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta wielicki Adam Kociołek wręczył akty powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wieliczce. Będą pełnili swoją funkcję do 2025 roku.

Zgodnie z postanowieniem starosty wielickiego z dnia 20 lipca 2021 r. na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wieliczce powołani zostali:

  • Aleksandra Ślusarek – członek Zarządu Powiatu Wielickiego
  • Iwona Świerczyńska - przedstawiciel Fundacji Leonardo
  • Sabina Sarna - przedstawiciel Fundacji L’Arche
  • Wiesław Juszczyk – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych,      Okręg Małopolski, Koło Wieliczka
  • Piotr Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomoc Bliźniemu      w Niepołomicach

Członkowie rady zostali powołani na czteroletnią kadencję do 19.07.2025 roku.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty wielickiego. Do jej zadań należy inspirowanie przedsięwzięć, mających na celu integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz realizację ich praw. Ponadto, będzie ona opiniować projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych oraz ocenę ich realizacji.

inf. i fot. Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje