wtorek, 13 czerwca 2023 08:45

Nowa remiza w Bodzanowie otwarta!

Autor Marzena Gitler
Nowa remiza w Bodzanowie otwarta!

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie oficjalnie mają nową  remizę. W niedzielę 4 czerwca uroczyście poświęcono i otworzono nową siedzibę.

Uroczystości rozpoczęła msza św. sprawowana w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. św.  Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie. Następnie korowód, złożony z pocztów sztandarowych z jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego, a także zaproszonych gości, pod przewodnictwem Orkiestry Dętej OSP Biskupice, udał się na plac przy remizie.

Obiekt pobłogosławił i poświęcił proboszcz Parafii Bodzanów  – ksiądz Antoni Wróblewski. Symbolicznego przecięcia wstęgi  i odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: poseł na Sejm RP – Urszula Rusecka, wójt gminy Biskupice – Renata Gawlik, wicestarosta wielicki – Henryk Gawor, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie - bryg. Przemysław Przęczek, wicemarszałek województwa małopolskiego – Łukasz Smółka,  prezes OSP Bodzanów – Tadeusz Drobniak, zastępca dyrektora departamentu funduszy europejskich UMWM - Roman Wcisło oraz przewodniczący rady gminy Biskupice – Andrzej Kasina i sołtys Bodzanowa – Krzysztof Balicki.

Uroczystość była okazją, by wręczyć uhonorować zasłużonych strażaków z OSP Bodzanów. Druhowie zostali udekorowani medalami: Zasłużony dla pożarnictwa, Strażak Wzorowy oraz za wysługę lat i krwiodawstwo. Medale otrzymali dh. Franciszek Lebiest - za 65 lat działalności w OSP,
dh. Tadeusz Drobniak, Prezes OSP Bodzanów – za 40 lat działalności w OSP i dh. Krzysztof Balicki -  za 10 lat w OSP.

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali zostali: Krzysztof Kornio, Mariusz Surówka i Kamil Jachimczak. Złotym medalem „Zasłużony dla Pożarnictwa” odznaczony został druh Paweł Wajda, srebrny uhonorowano Rafała Lebiesta, a brązowym - Krzysztof Lebiesta oraz Adriana Jachimczaka. Odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia" otrzymał dh. Paweł Wajda.

Po części oficjalnej zaproszeni goście gratulowali strażakom z Bodzanowa nowej remizy. Nie zabrakło podziękowań dla osób szczególnie zaangażowanych w powstanie nowego obiektu.

- Wybudowana remiza, której uroczystego otwarcia jesteście dziś  Państwo świadkami, jest symbolem wspólnych wysiłków wielu ludzi.  Inwestycja ta świadczy o wielkim zaangażowaniu, które wieńczy sukcesem codzienne starania i wysiłki, z wielka korzyścią dla miejscowej społeczności.  Niech to miejsce, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” służy całej bodzanowskiej społeczności jak najlepiej. Życzę sukcesów, szerokich perspektyw rozwoju,  wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech na co dzień zawsze towarzyszy Wam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, zaś kolejne lata przynoszą wiele radości, zdrowia i zadowolenia,  a Święty Florian, patron wszystkich strażaków, pomaga Wam w służbie i strzeże w każdej sytuacji – życzyła Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik.

Wicestarosta wielicki i wójt Gminy Biskupice w latach 2010 -2018 Henryk Gawor przypomniał  historię powstania nowego budynku i przekazał list gratulacyjny na ręce Prezesa OSP – Tadeusza Drobniaka.

Nowo otwartą remiza to radość dla lokalnej społeczności – nie tylko dla strażaków, bowiem w górnej części remizy zlokalizowana została świetlica, która będzie dobrym  miejscem do spotkań  lokalnych działaczy – KGW, rady sołeckiej a także innych grup działających w Bodzanowie.

Organizatorami wydarzenia byli Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie oraz Wójt Gminy Biskupice.

Inf. UG Biskupice, fot. Powiat Wielicki i UG Biskupice

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka