środa, 2 grudnia 2020 09:35

Nowe Brzesko. PSZOK otwarty! Sprawdź, kiedy możesz z niego korzystać

Autor Wiktoria Mitura
Nowe Brzesko. PSZOK otwarty! Sprawdź, kiedy możesz z niego korzystać

Od dzisiaj mieszkańcy gminy Nowe Brzesko mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt znajduje się na ulicy Przemysłowej w Nowym Brzesku. Można z niego korzystać dwa razy w tygodniu.

PSZOK będzie dostępny dla mieszkańców dwa razy w tygodniu środa – godz. od 10.00 do 18.00, oraz sobota – godz. 9.00 do 15.00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia odbiór:

 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów  wielkogabarytowych: w ilości nie przekraczającej  na nieruchomość w roku  kalendarzowym 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np.  krzesło, szafka nocna),
 • zużytych opon z pojazdów o masie do 3,5 w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy,
 • bioodpadów w ilości nie przekraczającej 100 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych  stanowiących odpady komunalne w ilości nie przekraczającej 200 kg na  nieruchomość na rok kalendarzowy,
 • odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • tekstyliów i odzieży,
 • popiół,
 • odpadów niekwalifikujących się do  odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa domowych w wyniku  przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i  strzykawek.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy muszą sobie zapewnić we własnym zakresie. Do punktu przyjmowane  są jedynie odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Nowe Brzesko od zdeklarowanych osób.

Osoba przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana będzie wypełnić formularz przekazania odpadów oraz okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku, gdy odpady dostarcza osoba inna niż użytkownik nieruchomości pisemne upoważnienie.

info i foto: UM Nowe Brzesko

Proszowice - najnowsze informacje