sobota, 15 października 2022 13:19

Nowy Sącz. Mają miecze, a w nocy spotykają się w kościołach. Kim są i z czym walczą Wojownicy Maryi?

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Nowy Sącz. Mają miecze, a w nocy spotykają się w kościołach. Kim są i z czym walczą Wojownicy Maryi?

Jako samodzielna grupa Wojownicy Maryi działają na Sądecczyźnie od 2020 r. Można ich spotkać w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Krynicy Zdroju, gdzie uczestniczą w Męskim Różańcu, w każdy czwartek o 23:00 na Adoracji Pana Jezusa w Kościele w Niskowej, a także w nocy z piątku na sobotę o godzinie 1.00 w Kościele p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny – Sanktuarium św. Rity. O tym, kim są i na czym polega ich misja opowiada w rozmowie z Głosem24 lider sądeckiej wspólnoty Mariusz Cebula.

Wojownicy Maryi to maryjna wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się cyklicznie w Lądzie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn. Duchowym opiekunem wspólnoty jest ks. Dominik Chmielewski SDB.

By stać się Wojownikiem Maryi, trzeba przejść przez formację podczas cyklicznych, organizowanych przez wspólnotę spotkań, zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych, oraz, po uprzedniej weryfikacji, przystąpić do uroczystego zawierzenia tzw. Pasowania Mieczy, które odbywa się raz w roku. Czy każdy może ubiegać się o ten tytuł, na czym polega bycie wojownikiem Maryi w XXI w. i z kim wojownicy walczą? Na te pytania odpowiada w rozmowie z Głosem24 lider sądeckiej wspólnoty Mariusz Cebula.

Od kiedy Wojownicy Maryi działają w Nowym Sączu?
– Wojownicy Maryi Nowy Sącz jako samodzielna grupa działają od początku 2020 roku. Wcześniej formowaliśmy się w ramach grupy krakowskiej.

Wojownicy Maryi po różańcu w Krynicy-Zdroju/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)
Wojownicy Maryi po różańcu w Krynicy-Zdroju/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)

Kto może zostać wojownikiem i jakie warunki musi spełnić kandydat?
–Wojownikiem Maryi może zostać mężczyzna w wieku 18-50 lat (duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy), który czuje w swoim sercu ogromną miłość do Niepokalanej Dziewicy Maryi, ma szczerą intencję służenia Panu Bogu oraz pragnie całkowicie zawierzyć się Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi.
Wojownikiem Maryi może zostać mężczyzna, który  ukończył pełny proces formacji według ustalonych zasad, przygotował się i przeszedł pozytywnie rozmowę braterską ze swoim Liderem grupy (lub inną wyznaczoną przez Koordynatora grup regionalnych i liderów osobą) oraz został przez te osoby dopuszczony do pasowania, uzyskał rekomendację od lidera grupy oraz od lidera regionalnego,  a następnie przystąpił do uroczystego pasowania odbywającego się na koniec roku formacyjnego.
Proces formacji wygląda następująco: kandydat na Wojownika Maryi musi  odbyć co najmniej 2-letni okres formacyjny (wymagane jest uczestnictwo w 12 spotkaniach ogólnopolskich oraz 16 regionalnych), brać czynny udział w życiu sakramentalnym (Sakrament pojednania, Eucharystia połączona z przyjęciem Komunii Świętej, Adoracja Najświętszego Sakramentu), codzienne odmawianie 1 części różańca świętego, odbycie 33-dniowych rekolekcji przygotowujących do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi oraz dokonanie takiego aktu jeszcze przez pasowaniem,  zapoznanie się z materiałami, lekturami i tematami podanymi na spotkaniach regionalnych, po uroczystym pasowaniu prowadzi dalszą formację i raz w roku zobowiązany jest odnowić swoje Przyrzeczenie Miecza (w przypadku już pasowanych Wojowników). Nadto kandydat winien czynnie uczestniczyć w życiu wspólnoty i Kościoła, modlić się za kapłanów, czynić akty pokutne np. poprzez modlitwę krzyżem, wyrzeczenia, uczestniczyć w wynagradzających nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca… Wszystkie te wymagania dotyczą również już pasowanych Wojowników Maryi.

Procesja różańcowa ulicami Nowego Sącza/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)
Procesja różańcowa ulicami Nowego Sącza/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)

Jak wygląda Pasowanie Wojownika Maryi?
– Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych na zakończenie roku formacyjnego dany mężczyzna może przystąpić do pasowania na Wojownika Maryi. Kandydat składa uroczyste przyrzeczenie (które później corocznie odnawia), a następnie jest pasowany przez kapłana mieczem na wzór pasowania rycerza.

Czym są dla Panów wspomniane miecze?
– Miecz jest symbol walki duchowej ze swoim grzechem i szatanem, i ze swoimi słabościami. Ma nieustannie przypominać słowa wypowiedziane podczas uroczystości Przyrzeczenia Miecza – walki na śmierć i życie o najważniejsze wartości: miłość do Boga i bliźnich oraz wierność swojej żonie i dzieciom (jeżeli posiada), rodzinie. Miecz zajmuje ważne miejsce w domu wojownika, często jest wyeksponowany, wisi na ścianie. Jest symbolem. Prawdziwym mieczem Wojownika Maryi jest Różaniec Święty, z którym się nie rozstaje .

Sądeccy Wojownicy Maryi w drodze na Górę Parkową w pierwszą sobotę miesiąca/ Fot.  Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)
Sądeccy Wojownicy Maryi w drodze na Górę Parkową w pierwszą sobotę miesiąca/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)

Na czym tak naprawdę polega bycie wojownikiem?
– To nieustanna walka, aby być lepszym człowiekiem, lepszym mężem, ojcem , bratem… To nieustanne pokonywanie własnych słabości, to nieustanne kroczenie drogą do Jezusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem. W tej drodze towarzyszy nam nieustannie Niepokalana.

Kim jest Honorowy Wojownik Maryi? Czy są tacy na Sądecczyźnie?
– Honorowym Wojownikiem Maryi może zostać osoba, która ukończyła 50 lat i jest bardzo zasłużona dla Wspólnoty. Na Sądecczyźnie  jeszcze nie ma takiej osoby.

Wojownicy Maryi podczas pielgrzymki do Krakowa/ Fot.  Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)
Wojownicy Maryi podczas pielgrzymki do Krakowa/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)

Jak często się spotykacie? Czy w spotkaniach wojowników mogą uczestniczyć tylko członkowie wspólnoty?
– Spotykamy się na comiesięcznych spotkaniach regionalnych, które odbywają się w Kościele p.w. św. Kazimierza w Nowym Sączu oraz spotkaniach ogólnopolskich (około 6 spotkań w roku). W spotkaniach mogą uczestniczyć mężczyźni, chyba że konwencja danego spotkania przewiduje inaczej (spotkania rodzinne). Nadto uczestniczymy w Męskim Różańcu w Krynicy Zdrój w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w każdy czwartek o 23:00 jesteśmy na Adoracji Pana Jezusa w Kościele w Niskowej, a w nocy z piątku na sobotę o godzinie 1.00 w Kościele p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny – Sanktuarium św. Rity.

XXX Męski Różaniec w Krynicy-Zdrój/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)
XXX Męski Różaniec w Krynicy-Zdrój/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)

Patronem wojowników jest św. Jan Bosko. Dlaczego akurat on?
– Jest patronem zakonu, z którego wywodzi się nasz założyciel i przewodnik duchowy ks. Dominik Chmielewski. A przede wszystkim opiekował się młodzieżą i ją wychowywał w duchu miłości i religii.

Jak wygląda działalność ruchu w Nowym Sączu?
– Jak już wcześniej wspominałem, uczestniczymy w Męskim Różańcu ale też w Nabożeństwach Fatimskich w Krynicy Zdrój, w procesji różańcowej ulicami Nowego  Sącza oraz w wielu innych wydarzeniach często o charakterze lokalnym.

Wojownicy Maryi Nowy Sącz na 33 Festiwalu Młodych Mladifest 2022 w Medjugorie/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)
Wojownicy Maryi Nowy Sącz na 33 Festiwalu Młodych Mladifest 2022 w Medjugorie/ Fot. Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)

Fot.: Wojownicy Maryi Nowy Sącz (Facebook)

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje