poniedziałek, 9 sierpnia 2021 09:16

Nowy Sącz. Ta inwestycja ma zielone światło. „To długo wyczekiwany oddech ulgi”

Autor Aleksandra Tokarz
Nowy Sącz. Ta inwestycja ma zielone światło. „To długo wyczekiwany oddech ulgi”

Wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28”. Obwodnica ta ominie także od północnego zachodu Nowy Sącz. Wydany „zrid” obejmuje odcinek o długości ponad 1400 m.

- „Zielone światło” zapala się dla budowy obwodnicy Chełmca. Jest to ważne zarówno dla Mieszkańców tej miejscowości, jak i Nowego Sącza oraz okolic. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego to wyczekiwany oddech ulgi, ale także poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w tym rejonie – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zakres planowanych prac obejmie między innymi: budowę ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasmowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), budowę obiektów inżynierskich, tj. dwóch mostów i dwóch wiaduktów, przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, przebudowę wlotu ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu DK nr 28, a także ronda na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K w ciągu ul. Marcinkowickiej oraz rozbudowę dróg gminnych, budowę chodników i urządzeń ochrony środowiska takich jak ekrany akustyczne, osadniki i separatory.

Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że można od razu zaczynać prace. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie. Harmonogram realizacyjny przewiduje wykonanie prac w latach 2022-2023. Inwestycja jest wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Przypomnijmy. Procedura wydania „zridu” (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) jest dość złożona. Przed wszczęciem postępowania następuje ocena formalna wniosku (jego kompletności). Jeśli stwierdzone zostaną braki, inwestor musi je uzupełnić. Dopiero wtedy można wszcząć postępowanie. Po wszczęciu prowadzona jest ocena merytoryczna projektu, z którą również może wiązać się konieczność skorygowania dokumentacji. Częścią procedury jest także ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postępowanie zamyka wydanie przez wojewodę „zridu”.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje