wtorek, 27 kwietnia 2021 10:05

Nowy sprzęt dla Szpitala w Proszowicach. Niezwykle ważny do leczenia powikłań po przebyciu COVID-19.

Autor Norbert Kwiatkowski
Nowy sprzęt dla Szpitala w Proszowicach. Niezwykle ważny do leczenia powikłań po przebyciu COVID-19.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Małopolski trafiły rekordowe środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzisiaj symboliczne czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie odebrali przedstawiciele powiatu proszowickiego i gminy Pałecznica. W wydarzeniu uczestniczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicewojewoda Ryszard Pagacz oraz poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec.

W ramach przyznanego wsparcia powiat proszowicki zakupi m.in. cyfrowy aparat RTG o wartości 793 tys. zł. Jego zaletą jest możliwość skracania procesu diagnostycznego, co wpływa na szybkość wyboru metody leczenia. Zakupiony zostanie także tomograf komputerowy, który umożliwia uzyskanie obrazu 3D i przekroju badanych narządów. Jego koszt to blisko 3 mln zł. Obydwa te urządzenia są niezwykle istotne z punktu widzenia leczenia powikłań po przebyciu COVID-19.

- Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych to bardzo konkretne narzędzie, które pan premier Mateusz Morawiecki sformułował aby samorządy mogły się rozwijać. Samorządy były przygotowane do aplikacji o środki. Chcę bardzo serdecznie pogratulować dobrych projektów inwestycyjnych. To są ogromne środki, które trafiają do naszych gmin, ogromne środki, które trafiają do naszych samorządów, ogromne środki, które z pewnością będą doskonale wydatkowane bo samorządy są dobrze przygotowane. Dzisiaj Polska jest stawiana jako wzór w Europie wychodzenia z kryzysu pandemicznego. Dzisiejsze działania pana premiera Mateusza Morawickiego, a także skuteczność w rozkręcaniu gospodarki powoduje, że dzisiaj mamy najniższe bezrobocie w Europie, że dzisiaj te działania strategiczne dotyczące tego aby wspierać polską gospodarkę, aby gospodarka była swoistym kołem zamachowym wielu działań i wielu branż to najlepszy przykład jak można doskonale prowadzić zarówno polską gospodarkę jak i być liderem jeśli chodzi o Europę – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to także pomocna dłoń dla samorządów wspierająca rozwój lokalnej infrastruktury. I tak, gmina Pałecznica otrzymała 500 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicznego. Zadanie to podniesie bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności uczestników ruchu drogowego, w tym także pieszych.

Info: MUW Foto: Szpital w Proszowicach

Proszowice - najnowsze informacje