poniedziałek, 25 października 2021 10:37

Obwodnica, po której nikt nie jeździ

Autor Aleksandra Tokarz
Obwodnica, po której nikt nie jeździ

Obwodnica Książa Wielkiego została oddana do użytku dokładnie w styczniu 2021 roku. Już z chwilą jej oficjalnego otwarcia przy wjeździe do centrum miejscowości Książ Wielki miały stanąć znaki, zakazujące wjazdu pojazdom ciężarowym do rynku, a dalej przez Wielką Wieś, by w jak najmniejszym stopniu ograniczyć, i tak zniszczone już, lokalne drogi. Od tego momentu minęło ponad dziewięć miesięcy. A nie zmieniło się nic.

Przejeżdżające przez centrum Książa Wielkiego i Wielkiej Wsi samochody ciężarowe są bezpośrednim zagrożeniem nie tylko dla stanu tamtejszych dróg lokalnych, czy znajdujących się obok jezdni budynków. Bezpiecznie nie czują się sami mieszkańcy. W trosce o ich bezpieczeństwo powstała nowa obwodnica, o której teraz … nikt nie wie. Jak to możliwe?

Tiry jak jeździły, tak jeżdżą

Celem powstania obwodnicy miało być uniknięcie rozjeżdżania przez samochody ciężarowe lokalnych dróg, a także ochrona, i tak spękanych już, domów, które znajdują się bezpośrednio przy jezdni. Od powstania obwodnicy minęło już ponad dziewięć miesięcy. A o jej istnieniu wie niewielu. – Nic się w tym temacie nie robi, nie ma żadnych znaków, które informowałyby kierujących, jadących od Krakowa bądź Miechowa, że mają zakaz skrętu do centrum i rynku, tylko muszą kierować się na obwodnicę. Nie ma żadnego oznakowania. Te pojazdy jak jeździły, tak jeżdżą – tłumaczy w rozmowie z naszą redakcją mieszkaniec tej miejscowości, który zaalarmował nas o problemie.

Jego słowa nie są jedynymi w tym temacie. Nasz kolejny rozmówca podkreśla, że na obwodnicę kierują się tylko ci kierowcy, którzy o niej wiedzą. - Z tej obwodnicy korzystają głównie mieszkańcy pobliskich miejscowości. Jeśli ktoś jedzie tranzytem z Krakowa, Miechowa w kierunku Buska, Pińczowa, nawet Lublina, nikt o tej drodze nie ma pojęcia - tłumaczy.

Mieszkańcy zauważają, że rozwiązań nie trzeba szukać długo. Wystarczy … postawić znak. – Odkąd ta droga istnieje, jest pozostawiona na pastwę losu – skarżą się.

„Po co powstała, skoro nikt o niej nie wie?”

Inicjatorem tej ważnej dla mieszkańców budowy był wójt Marek Szopa, który już 10 lat temu wystąpił z projektem obwodnicy, mającej prowadzić ruch ciężkich samochodów do i z węzła Książ na planowanej drodze szybkiego ruchu S7 z pominięciem Książa Wielkiego oraz Wielkiej Wsi. Nie zapomniano przy tym o rolnikach, bo wzdłuż nowej trasy biegnie droga serwisowa, skąd dopiero prowadzą wjazdy do pól” – czytamy na stronie Urzędu Gminy w Książu Wielkim w komunikacie, opublikowanym tuż po oficjalnym otwarciu obwodnicy.

Ale poprawa, już od ponad dziewięciu miesięcy, nie nastąpiła. – Za tą sprawą chodzimy już od dłuższego czasu. Nikt nie chce nam udzielić konkretnych informacji. Początkowo wójt zasłaniał się, że nie może postawić znaków, gdyż droga nie została formalnie przekazana pod jego władanie. Jednak od czerwca jest już oficjalnie gminną. O co więc chodzi? – zastanawiają się mieszkańcy.

Odpowiedź na to pytanie chcieliśmy uzyskać bezpośrednio od wójta gminy Książ Wielki. Niestety, pomimo licznych prób, nie udało nam się z nim skontaktować.

Kwestię oznakowania obwodnicy wyjaśnił w rozmowie z naszą redakcją Kierownik Sekcji Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Miechowie. - Na naszej drodze, czyli drodze powiatowej, obwodnicy Książa, jest komplet oznakowania, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Za oznakowanie na drodze od centrum do Wielkiej Wsi, to były ciąg drogi 1217K, odpowiedzialny jest wójt, bo to jemu ją przekazaliśmy. Jest to jednak sprawa skomplikowana. Na tym kawałku dróg spotykają się bowiem trzy kategorie dróg – droga krajowa nr 7, jest nasza droga powiatowa i teraz już droga gminna, po starym śladzie. Tak naprawdę więc kompleksowe oznakowanie jest skomplikowanym procesem. Z tego co wiem, wójt Książa miał wystąpić z inicjatywą i ograniczyć u siebie, na tej drodze, którą mu przekazaliśmy, tonaż pojazdów – tłumaczy Marcin Tompolski. W przypadku takich zabiegów, ruch z centrum Książa Wielkiego przeniesie się na drogę powiatową, czyli obwodnicę tej miejscowości. – Można by pewnie pokusić się o znaki informacyjne - przejazd tranzytu - w stronę Książa Wielkiego, jednak wniosek musiałby wystosować wójt. Wtedy jednak należałoby zmienić organizację ruchu na trzech kategoriach drogi, czyli drodze gminnej, krajowej i powiatowej. I tablicami poinformować, że tranzyt nie idzie przez centrum. Jednym słowem już od Krakowa musiałyby pojawiać się znaki, że tranzyt do Książa Małego musi iść prosto i dopiero prowadzi w prawo obwodnicą. Wiąże się to z wykonaniem projektu organizacji ruchu. Nie można sobie postawić znaków gdziekolwiek. Każda droga ma swojego zarządcę i każda organizacja ruchu wymaga pewnych uzgodnień z policją wojewódzką, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, kiedy dotyczy to drogi krajowej. Nie jest takie proste. Wszystko jest do zrobienia, jednak z tego co wiem, miało się to zacząć od ograniczenia na drodze byłej powiatowej, a którą przejął pan wójt. Tam miały zostać wprowadzone ograniczenia. W związku z tym należałoby potem zaktualizować cały ten objazd tranzytu – dodaje Tompolski.

Obwodnica może się zniszczyć?

Mieszkańcy, obserwując to, co dzieje się na lokalnych drogach, wysnuli teorię, w związku z którą znaki nie pojawiają się, gdyż obwodnica powstała po części na terenach podmokłych, w okolicach łąk i zapadlisk. Ruch miałby nie być kierowany na nową drogę, aby ta się … nie zapadła. Czy to jednak możliwe? Te domysły Marcin Tompolski definitywnie ucina. – Droga została zaprojektowana na ruch KR2, konstrukcyjnie KR3 (KR oznacza kategorie ruchu drogowego, czyli obciążenie ruchem drogowym – przyp. red.), więc jest to droga, która zgodnie z ustawą, powinna wytrzymać wszystkie normatywne obciążenia, czyli maksymalne 12,5 tony na oś. A 12,5 tony na oś to maksymalna masa pojazdu dopuszczonego do ruchu po polskich drogach każdej kategorii. Nie ma więc tutaj żadnych obaw. Na etapie opiniowania powstała koncepcja, wykonano PFU, czyli program funkcjonalno-użytkowy w 2016 roku i to było poparte wieloma rozmowami. Tereny miejscami były trudne, ale z drugiej strony Książa też są łąki i torfowiska. Nie można powiedzieć, że nie oznakowujemy drogi specjalnie, bo pojazdy tę drogę zniszczą - tłumaczy.

- Mija kolejny miesiąc i nic się nie zmienia. Wystarczą trzy, cztery znaki i problem jest rozwiązany – mówią mieszkańcy. Kiedy jednak doczekają się tych znaków?

Miechów - najnowsze informacje