piątek, 5 kwietnia 2024 09:20

Oddając krew, ratujesz życie. Akcja krwiodawstwa w brzeskiej komendzie

Autor Katarzyna Jamróz
Oddając krew, ratujesz życie. Akcja krwiodawstwa w brzeskiej komendzie

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku odbyła się akcja oddawania krwi zorganizowana przez działający przy jednostce Klub Honorowych Dawców Krwi. – Bezcenny dar, jakim jest krew, ciągle jest niezbędny o czym świadczą bezustanne apele kierowane do dawców przez Polski Czerwony Krzyż, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czy poszczególne szpitale – przypominają funkcjonariusze.

W środę (3 kwietnia) Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w budynku strzelnicy brzeskiej jednostki zorganizowały punkt poboru krwi. – Bezcenny dar, jakim jest krew ciągle jest niezbędny, o czym świadczą bezustanne apele kierowane do dawców przez Polski Czerwony Krzyż, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czy poszczególne szpitale – przypominają funkcjonariusze.

Chętnych zgłosiło się 31 osób, 24 z nich mogło wziąć udział w zbiórce krwi. Łącznie „upuścili” 10 800 ml. Wśród dzielących się życiodajnym darem nie zabrakło policjantów i pracowników brzeskiej jednostki, którzy chętnie i systematycznie oddają krew kierując się sercem i chęcią niesienia pomocy.

Fot. KPP Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka