piątek, 24 kwietnia 2020 09:11

Odkup odszkodowań – Twoja szansa na większe odszkodowanie z OC / AC

Autor Głos 24
Odkup odszkodowań – Twoja szansa na większe odszkodowanie z OC / AC

Poszkodowani często mają poczucie, że przyznane bądź zaproponowane w formie kosztorysu czy ugody odszkodowanie jest zdecydowanie za niskie. W większości przypadków wrażenie to będzie w pełni uzasadnione. Ubezpieczyciele są bowiem prywatnymi przedsiębiorstwami i starają się „ciąć koszty”. Im wyższa kwota wypłacanych odszkodowań (a tych miesięcznie jest tysiące), tym niższy zysk. Nic więc dziwnego, że starają się wypłacać najniższe możliwe kwoty odszkodowań. Każde, nawet najmniejsze podejrzenie zaniżenia odszkodowania warto więc weryfikować.

Jak często odszkodowania są zaniżane?

Zagadnieniem wartym uwagi z całą pewnością są szkody całkowite. Zarówno te zgłaszane z OC sprawcy, jak i własnego AC. W ich wycenach można spotkać się z zaniżeniem wartości pojazdu sprzed szkody i zawyżeniem wartości pojazdu po szkodzie (wraku). Kwota odszkodowania w przypadku szkody całkowitej to różnica między wartością przed i po wypadku. W efekcie powyższych działań ubezpieczyciela kwotę należnej wypłaty jest znacznie niższa niż być powinna.

Nie inaczej jest w przypadku szkód częściowych. Zbyt niskie kwoty łatwo także zauważyć w przypadku oceny kosztów wymaganych do wymiany poszczególnych części. Rzeczoznawcy uwzględniają wartości zamienników zamiast elementów oryginalnych, obniżają wartość części ze względu na zużycie eksploatacyjne. Pojawiają się także absurdalnie niskie kwoty za roboczogodzinę usług warsztatowych. Z reguły takie, za które żaden serwis nie podejmie się naprawy. Jak wstępnie zweryfikować kosztorys otrzymany z zakładu ubezpieczeń dowiesz się tutaj: www.take-care.com.pl/zanizone-odszkodowanie-oc.html

Jak wstępnie zakwestionować wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela?

Warto pamiętać, że w prawie każdej sytuacji istnieje możliwość odwołania się zarówno od wyceny, jak i decyzji towarzystwa ubezpieczeń. Prawie, ponieważ wyrażenie zgody na zastosowanie podzespołów nieoryginalnych lub podpisanie ugody będzie zamykało dalsze roszczenia. W tych sytuacjach należy być więc wyjątkowo ostrożnym i dokładnie przeczytać dokumenty otrzymane od firmy ubezpieczeniowej.

Kwota wskazana w ugodzie będzie najprawdopodobniej zaniżona. Ubezpieczyciel w ten sposób szybko zakończy proces likwidacji, wskazując poszkodowanemu jako korzyść oszczędność czasu i wypłatę odszkodowania w kilka dni. Może wręcz poprosić o wykonanie oględzin na podstawie zdjęć, bez wizyty rzeczoznawcy. Wówczas wycena opiera się na samych fotografiach i choć z pozoru będzie się wydawało, że uszkodzeniu uległ tylko naderwany zderzak. Jednak po jego zdjęciu w warsztacie może się okazać, że szkoda sięga znacznie głębiej. Podpisanie w takiej sytuacji ugody, która na pierwszy rzut oka wydawała się dobrą propozycją, jak na tak niewielkie uszkodzenie, sprawi, że dalsze naprawy trzeba będzie wykonać na własną rękę.

Najlepiej więc, niezależnie od tego, czy poszkodowany otrzymał propozycję ugody, czy kosztorys po oględzinach mobilnych lub zdalnych, czy decyzję o kwocie bezspornej, warto skonsultować ją z zaufanym warsztatem bądź rzeczoznawcą niezależnym. W przypadku tego drugiego będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, które ubezpieczyciel może odrzucić jako wygenerowane nadmiernie. W początkowym etapie lepiej więc skupić się na serwisie. Pracownik zweryfikuje wówczas zasadność wskazanych przez rzeczoznawcę z towarzystwa ubezpieczeniowego kwot i albo poinformuje, że należne odszkodowanie będzie wystarczające do wykonania naprawy, albo przedstawi własny kosztorys na wyższe kwoty.

Co w sytuacji, gdy reklamacje są odrzucane?

Może się jednak okazać, że ubezpieczyciel nie będzie skory do uznania wyceny serwisu, a nawet zaakceptowania kosztorysu niezależnego rzeczoznawcy. W takich przypadkach, gdy „walka” zdaje się bezcelowa i jedynym rozwiązaniem wydaje się skierowanie sprawy na drogę sądową, wielu poszkodowanych rezygnuje z dalszego dochodzenia odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń mają bowiem świadomość tego, że takie rozprawy trwają długo i nie każdy będzie chciał brać udział w sądowej batalii, zwłaszcza z „dużym graczem”, dlatego często odrzucają odwołania od swoich decyzji. Wówczas warto zainteresować się odkupem odszkodowań. Jest to usługa stworzona przez kancelarie odszkodowawcze będąca alternatywą dla samodzielnej walki o wyższe odszkodowania.

Zasady działania procesu odkupu odszkodowań

Odkup odszkodowania jest dosłownie tym, czego nosi nazwę. Kancelaria wykonuje indywidualną dla danej szkody ocenę, na podstawie której proponuje kwotę, za którą wykupi świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela. Usługa opiera się na cesji praw do składania dalszych roszczeń na rzecz firmy proponującej odkup odszkodowania w zamian za zaproponowane wynagrodzenie.

Przedstawmy proces na prostym przykładzie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wydało decyzję o wypłaceniu odszkodowania na kwotę 5000 zł. Poszkodowany kierowca czuje, że kwota jest za niska, jednak pomimo składania reklamacji nie udaje mu się uzyskać adekwatnej do realnych kosztów naprawy pojazdu. Kontaktuje się z firmą zajmującą się odkupem odszkodowań, która po weryfikacji kosztorysu naprawy pojazdu lub wyceny wartości pojazdu, proponuje dodatkowe 4000 zł. Kierowca otrzymuje zatem łącznie 9000 zł i zrzeka się dochodzenia dalszych roszczeń od towarzystwa ubezpieczeń. To prawo przechodzi na kancelarię.

Kto może skorzystać z usługi odkupu odszkodowania?

Praktycznie każdy poszkodowany, który doznał szkody na pojeździe w ciągu ostatnich 3 lat. Jest to termin ustawowy, w którym istnieje możliwość zgłaszania roszczeń związanych ze szkodą komunikacyjną. Dzięki temu nawet po minięciu kilku miesięcy czy dwóch lat od zgłoszenia szkody można starać się o uzyskanie wyższej kwoty. Warto przy tym pamiętać, że termin odnosi się nie tylko do ustawowych 3 lat od momentu wystąpienia zdarzenia, ale także momentu wydania ostatniej decyzji. Od tej daty biegnie termin przedawnienia i upływ czasu, gdy można wnosić dalsze roszczenia, zgłaszać reklamacje. Po jego upłynięciu sprawa ulega przedawnieniu.

Oferty kierowane są zarówno do osób, które zgłaszały szkodę z OC sprawcy, jak i własnego Autocasco, przy czym nie tylko z polis indywidualnych, ale także firmowych. Nie trzeba się także obawiać, że usługa ominie poszkodowanego kierowcę w przypadku zbycia uszkodzonego pojazdu przy szkodzie całkowitej – w dalszym ciągu można z niej skorzystać.

Istotne jest jednak to, by w procesie likwidacji szkody nie została podpisana ugoda między poszkodowanym a ubezpieczycielem. Jak wspominaliśmy w poprzedniej części tekstu, zamyka ona wszelkie dalsze roszczenia.

Dlaczego warto skorzystać z odkupu odszkodowania?

Przede wszystkim usługa ta zamyka konieczność prowadzenia dalszej, trudnej komunikacji z zakładem ubezpieczeń. Udział w procesie sądowym nie jest już konieczny. Zamiast niego poszkodowany otrzymuje dodatkowe pieniądze, których nie ma już możliwości stracić. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, w której kancelaria nie uzyska od ubezpieczyciela kwoty wyższej, niż zakład wypłacił samemu poszkodowanemu. Nie jest to jednak podstawą do zażądania zwrotu kwoty wypłaconej kierowcy. Niezależnie od tego, jak sytuacja potoczy się dalej, poszkodowany zostaje z otrzymanymi od firmy pieniędzmi.

Dodatkową korzyścią jest także zaoszczędzony czas. Batalie sądowe prowadzone z towarzystwem ubezpieczeniowym mogą trwać kilka miesięcy. Skorzystanie z odkupu odszkodowania sprawia, że poszkodowany otrzyma dodatkowe środki nawet w ciągu kilku dni i będzie mógł bez dalszego stresu przystąpić do naprawy swojego pojazdu czy zakupu nowego.

Odkup odszkodowania krok po kroku

Cały proces jest zazwyczaj bardzo prosty. Firmy, które oferują takie usługi, są w pełni świadome problemów, przez które wcześniej przeszedł kierowca przy kontaktach z ubezpieczycielem. Formalności są więc ograniczone do minimum, a odkup odbywa się najczęściej w dosłownie czterech krokach:

·         Poszkodowany kierowca przekazuje kancelarii odszkodowawczej dokumentację szkodową, którą otrzymał od towarzystwa ubezpieczeń. W przypadku szkody częściowej będzie to kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeń i decyzja o wypłacie odszkodowania. Przy szkodzie całkowitej wymagana jest dodatkowo wycena wartości pojazdu sprzed szkody i po jej wystąpieniu. W każdym przypadku warto dołączyć dodatkowo szczegółowe zdjęcia uszkodzonego samochodu, co z pewnością pomoże firmie określić kwotę odkupienia odszkodowania.

·         Firma dokonuje wyceny odkupu szkody na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji i zdjęć szkody. Proponowana kwota zostaje przedstawiona poszkodowanemu kierowcy.

·         Jeśli poszkodowany zdecyduje się na akceptację zaproponowanej kwoty, następuje podpisanie umowy cesji wierzytelności.

·         Po otrzymaniu podpisanego przez kierowcę egzemplarza umowy, firma dokonuje wypłaty zaakceptowanej wcześniej kwoty.

Jak dokładanie przebiega procedura odkupu odszkodowania opisano tutaj: www.take-care.com.pl/odkup-odszkodowan.html

Odkup odszkodowania w praktyce

Oferty firm odszkodowawczych będą się od siebie oczywiście różnić. Inny może być także poziom formalności. Ciekawą ofertę prezentuje firma Take Care Polska, oferującą odkup odszkodowania na naprawdę prostych zasadach. Usługa odbywa się przy absolutnym minimum formalności wskazanym powyżej, przy czym sam zainteresowany nie ponosi żadnego ryzyka. Firma oferuje współpracę bez żadnych zobowiązań w przypadku rozmyślenia się przed podpisaniem umowy czy braku zaakceptowania zaproponowanej kwoty. Nie trzeba się więc obawiać, że jeśli przekaże się dokumenty do wyceny, a ta okaże się niezadowalająca, to poszkodowany poniesie jakieś koszty związane z wykonaniem analizy – jest ona w pełni darmowa i niezobowiązująca.

Ciekawym aspektem współpracy z Take Care Polska jest także fakt, że nie trzeba zastanawiać się nad tym, w którym miejscu znajduje się biuro firmy. Przyjmuje zlecenia odkupu odszkodowań z całej Polski. Umowa cesji wierzytelności przesyłana jest bowiem drogą elektroniczną. W związku z tym wszystkich formalności można dokonać całkowicie bez wychodzenia z domu. Bez dodatkowych kontaktów z warsztatami, rzeczoznawcami czy nawet wiszenia na infolinii, jak w przypadku zakładów ubezpieczeniowych.

Podjęcie decyzji o sprzedaży odszkodowania innemu podmiotowi, takiemu jak właśnie Take Care Polska, to naprawdę ciekawe rozwiązanie za wszystkich, którzy nie są w stanie samodzielnie uzyskać kwoty realnie pozwalającej na naprawę czy zakup nowego pojazdu. Znacznie ogranicza ilość stresu, oszczędza czas poszkodowanego i pieniądze, które musiałby przeznaczyć na analizę wyceny i szkody przez niezależnego rzeczoznawcę.

Motoryzacja

Motoryzacja - najnowsze informacje