poniedziałek, 13 maja 2024 06:54

Odwołano proboszcza bazyliki mariackiej. Jest następca

Autor Katarzyna Domagała
Odwołano proboszcza bazyliki mariackiej. Jest następca

Abp Marek Jędraszewski odwołał ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza parafii mariackiej w Krakowie z powodu zaniedbań opisanych w jednym z raportów. Jego następcą ma być ks. Stanisław Czernik.

O sprawie raportu, w którym oskarża się ks. Dariusza Rasia o liczne zaniedbania w zarządzaniu parafią pisaliśmy tutaj.

Proboszcz Bazyliki Mariackiej odwołany. Sprawa z góry ustawiona przez kurię?
Ks. Dariusz Raś został odwołany ze stanowiska proboszcza Kościoła Mariackiego przez rzekomą niegospodarność. Parafianie mają zastrzeżenia co do decyzji kurii

Po raporcie abp Jędraszewski miał napisać do proboszcza bazyliki list, w którym  wzywa go do ustąpienia z pełnionej funkcji. List ujawnił w grudniu ub. r. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Powodem miały być wyniki kontroli, którą arcybiskup zlecił w listopadzie 2022. W raporcie będącym jej wynikiem zarzuca się ks. Rasiowi m.in.: nierzetelne prowadzenie dokumentacji, pozyskanie dotacji na renowację bez zgody przełożonego, przyjmowanie darowizn bez zgody kurii, kupno samochodu za cenę trzykrotnie niższą od rynkowej czy ustawienie konkursu na organistę. W liście metropolita krakowski wezwał ks. Dariusza Rasia do rezygnacji z funkcji proboszcza, podkreślając, że tak czy inaczej zostanie z niej odwołany z powodu ww. zarzutów. Okazuje się, że przez prawie pół roku ks. Raś nie podjął żadnej decyzji.

Nowy proboszcz bazyliki mariackiej

W związku z brakiem działań ks. Rasia abp Marek Jędraszewski podjął decyzję o odwołaniu go z funkcji proboszcza bazyliki mariackiej. Powołał jego następcę, którym ma być ks. Stanisław Czernik, który pochodzi z Poronina. Jest dyrektorem Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej, a także jest przewodniczącym Rady ds. ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej.

Fot.: Zygmunt Put / Wikipedia


Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka