czwartek, 23 maja 2024 09:43

Ostatnie chwile wiaduktu na Łowińskiego. To był jedyny taki obiekt w Krakowie

Autor Mateusz Łysik
Ostatnie chwile wiaduktu na Łowińskiego. To był jedyny taki obiekt w Krakowie

W nadchodzący weekend, 24 i 25 maja, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przeprowadzi wyburzenie starego wiaduktu tramwajowego biegnącego nad ul. Łowińskiego w Krakowie. Prace te są częścią budowy drogi ekspresowej S7 i będą wymagały tymczasowej zmiany organizacji ruchu na odcinku około 150 metrów. Pojazdy zostaną skierowane na jezdnię tymczasową po południowej stronie ul. Łowińskiego, gdzie obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Przebudowa S7: Widoma - Kraków

Budowa 18,3 km trasy S7 z Widomej do Nowej Huty obejmuje dwa różniące się odcinki. Pierwszy, tzw. pozamiejski, o długości 11,2 km, przebiega przez tereny rolnicze i jest zaawansowany w 68%. Droga na tym odcinku będzie miała dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz dwa węzły drogowe: Łuczyce i Raciborowice.

Drugi, miejski odcinek o długości 7,1 km, przebiega przez teren Krakowa i jest zaawansowany w 38%. Trasa w tej części przecina wiele różnych urządzeń, linii i sieci, w tym ciepłowniczych, energetycznych i gazowych. Droga będzie miała trzy pasy ruchu w każdym kierunku oraz dwa węzły drogowe: Mistrzejowice i Grębałów. Całkowity koszt prac budowlanych wynosi ponad 1,8 miliarda złotych, z czego niemal 964 miliony złotych pochodzi z funduszy europejskich.

Prace rozbiórkowe i przyszłe plany

Wyburzany wiadukt na Łowińskiego / Fot.: GDDKiA

Rozbiórka wiaduktu nad ul. Łowińskiego to kolejny etap modernizacji infrastruktury tramwajowej i drogowej w tym rejonie. Prace przewidziane są na sobotę i niedzielę, a ruch pojazdów i pieszych będzie przeniesiony na jezdnię tymczasową po południowej stronie ulicy. Prace rozbiórkowe nie będą wstrzymywać ruchu publicznego, ponieważ będą odbywać się poza jezdnią tymczasową.

W planach jest również rozbiórka drugiego wiaduktu, nad linią kolejową bliżej ul. Darwina. Termin tych prac nie jest jeszcze ustalony, ponieważ wymaga uzgodnień z PKP PLK i wstrzymania ruchu kolejowego.

Nowe wiadukty

W miejsce wyburzonych wiaduktów powstaną nowe konstrukcje, które będą służyć nie tylko tramwajom, ale także pieszym i rowerzystom. Jednym z nowych wiaduktów już kursują linie 1 i 5, choć dostęp dla pieszych i rowerzystów jest na razie ograniczony. Nowy wiadukt z chodnikiem i drogą dla rowerów planowany jest również nad linią kolejową, gdzie znajdzie się przystanek z peronami nad torami kolejowymi.

Prace te są częścią szerokiego programu modernizacji infrastruktury transportowej w Krakowie, mającego na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróży oraz dostosowanie miasta do rosnących potrzeb komunikacyjnych jego mieszkańców.

Kiedyś jeździły tędy pociągi

Widok z ul. Kocmyrzowskiej w Grębałowie na południowy wschód. Na pierwszym planie tor linii kolejowej nr 111, tzw. Kocmyrzówki. Na horyzoncie Huta im. Lenina / Fot. NAC

Pierwsze tramwaje do pętli na Wzgórzach Krzesławickich pojechały w lutym 1968 roku, wykorzystując wiadukty dawnej linii kolejowej „kocmyrzówki”, czyli linii kolejowej nr. 111, mającej swój początek na krakowskim Kazimierzu i biegnącej wzdłóż Wisły w Kierunku Czyżyn i dalej Kocmyrzowa. Wiadukt został wybudowany w latach 50. nad ul. Łowińskiego i linią kolejową. Ostani tramwaj przejechał w tym miejscu w lipcu 2023 r. To było wyjątkowe miejsce również ze względu na charakterystyczny splot torów, który nie występował w innym miejscu w Krakowie.

Fot. gł. GDDKiA

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka