niedziela, 24 listopada 2019 20:40

Oświęcim: Ceny śmieci poszły w górę. Tylko niektórzy zapłacą mniej

Autor Anna Piątkowska-Borek
Oświęcim: Ceny śmieci poszły w górę. Tylko niektórzy zapłacą mniej

Od nowego roku mieszkańcy Oświęcimia zapłacą dużo więcej za odpady. Rada Miasta Oświęcim uchwaliła nowe stawki.

– Podwyżka będzie spora, bo za odpady segregowane zapłacimy 22 zł od osoby na miesiąc, a za niesegregowane – aż 44 zł – podaje UM Oświęcim.

Na mniejsze kwoty za odbiór śmieci mogą liczyć tylko posiadacze Karty Dużej Rodziny.

– Stawka opłaty wynosi 17 zł miesięcznie za osobę. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpad w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w wysokości 5 zł miesięcznie na nieruchomość – dodaje UM Oświęcim.

Co jest powodem takiego wzrostu cen?

Jak informuje oświęcimski magistrat, powodów wzrostu opłat jest kilka. Chodzi m.in. o ustawowe nałożenie dodatkowych obowiązków na odbiorców odpadów i podmioty je składujące, co generuje nowe koszty. Do tego dochodzi wzrost opłaty środowiskowej, ustalanej przez Ministra Środowiska, a pobieranej przez urząd marszałkowski za składowanie odpadów na składowisku – jak przypominają urzędnicy, w tym roku wynosi ona 170 zł za tonę, a w roku przyszłym będzie już na poziomie 270 zł.

Dużym problemem jest również zakaz składowania frakcji wysokokalorycznej, wysortowanej ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych na składowiskach odpadów. A ponieważ nie można ich składować, muszą je odbierać uprawnione firmy, co generuje coraz większe koszty.

– Na rynku są bardzo duże ilości tych odpadów, a instalacje, które je spalają są niewydolne. W skali całego kraju ta frakcja to blisko 5 mln ton, a możliwości jej zagospodarowania to 1,5 mln ton – mówi prezes Składowiska Odpadów Komunalnych Adam Byrdziak.

Wpływ na wzrost stawek za śmieci od nowego roku ma również wzrost cen energii, płacy minimalnej i konieczność dostosowania składowisk do wymogów prawnych przez m. in. monitoring, przepisy przeciwpożarowe czy krótszy okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku.

– Podwyżka jest efektem zewnętrznych decyzji i obecnej rządowej polityki odpadowej. Dlatego utrzymanie dotychczasowej stawki za odbiór odpadów nie jest możliwe – wyjaśnia Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia. – Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami to kwestia, z którą mierzą się w tej chwili wszystkie samorządy w Polsce – dodaje.

Jak przypomina oświęcimski magistrat, na system gospodarki odpadami komunalnymi składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

– Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany wymagają złożenia przez mieszkańców ponownej deklaracji. Nowe druki zostaną dostarczone w grudniu. Konieczne będzie ich wypełnienie i przesłanie do urzędu do końca roku – informują urzędnicy.

Oświęcim - najnowsze informacje