piątek, 23 sierpnia 2019 22:27

Oświęcim: Co z nowym dyrektorem szpitala?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Oświęcim: Co z nowym dyrektorem szpitala?

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu nadal bez dyrektora. Ogłoszono konkurs.

20 sierpnia radni powiatowi przyjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Kandydaci muszą mieć wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy. Oczywiście osoba starająca się o stanowisko dyrektor szpitala nie może być również skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydaci mogą składać dokumenty do 18 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

Wyborem nowego dyrektora szpitala zajmie się specjalna komisja powołana przez radnych powiatu oświęcimskiego.

– Komisji będzie przewodniczył wicestarosta Paweł Kobielusz. Pozostali członkowie to radni: Teresa Jankowska, Jerzy Mieszczak, Artur Mendyk (lekarz), Kazimierz Homa, Ewa Płonka. Z mocy prawa w skład komisji wszedł także starosta Marcin Niedziela jako przedstawiciel Rady Społecznej ZOZ w Oświęcimiu – podaje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury do 30 dni od terminu upływu składania dokumentów. Być może już końcem października Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu będzie miał nowego dyrektora.

Oświęcim - najnowsze informacje