piątek, 29 stycznia 2021 12:39

Oświęcim. Miasto przeznacza pod 33 mln złotych na inwestycje

Autor Wiktoria Mitura
Oświęcim. Miasto przeznacza pod 33 mln złotych na inwestycje

Tegoroczne dochody budżetu Oświęcimia to ponad 233,5 mln zł. Wydatki szacowane są na poziomie ponad 241,3 mln zł. Ponad 33 mln zł z tej tej puli zostanie przeznaczona na inwestycję.

Jak zauważa prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut przygotowanie budżetu miasta na 2021 rok nie było łatwym zadaniem. – Na kondycji finansowej samorządów mocno odbiła się trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią, niższe dochody z podatku PIT czy niewystarczająca subwencja rządowa na pokrycie kosztów oświaty. Ostatecznie w miarę możliwości zabezpieczyliśmy na 2021 rok wszystkie obszary związane z funkcjonowaniem miasta. Zapewniliśmy przeszło 33 mln zł na inwestycje – mówi prezydent. – Jednak, gdy wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą, na podstawie kuriozalnego prawa dotyczącego infrastruktury kolejowej, które zostało uchwalone przez Sejm w 2016 roku zostały złożone korekty podatku od nieruchomości. Będzie to skutkować zmniejszeniem dochodów tegorocznego budżetu miasta o blisko 11 mln zł. To ogromna kwota, a my musimy ten budżet zrównoważyć. Podejmujemy więc działania dwukierunkowo. Z jednej strony poszukujemy większych przychodów np. ze sprzedaży nieruchomości miejskich, a z drugiej musimy szukać oszczędności w wydatkach. Wierzę jednak, że uda się nam opanować tę trudną sytuację. Zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie służb miejskich, jak i utrzymać dobre tempo inwestycyjne realizując zdecydowaną większość przedsięwzięć, które są oczekiwane przez mieszkańców – wyjaśnia.

Dochody miasta w tym roku wyniosą ponad 233, 5 mln zł i są większe o 6 proc. w stosunku do roku 2020.

Wydatki planowane są na poziomie ponad 241,3 mln zł i wzrosły o 5,8 proc. Deficyt wyniesie ponad 7,8 mln zł i zostanie pokryty z kredytu oraz wolnych środków za 2020 rok. Miasto spłaca kwotą 7,7 mln zł wcześniej zaciągnięte kredyty i pozyskane obligacje co powoduje, że stan zadłużenia się nie zmienia i wyniesie na koniec 2021 roku 78 mln zł.

Oświata to każdego roku największy wydatek budżetu miasta

W tym roku szacowany jest poziomie ponad 59,8 mln zł, co stanowi prawie 25 proc. wydatków budżetu ogółem. Prezydent podkreśla, że subwencja oświatowa z budżetu państwa w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 482 tys. zł, a koszty utrzymania szkół o ponad 3,7 mln zł.

Pozostałe wydatki budżetu

Transport i łączność to ponad 31,1 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową jest ponad 14,8 mln zł, administrację publiczną ponad 16,2 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano ponad 18,3 mln zł. Na pomoc społeczną zabezpieczono ponad 14,1 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano ponad 10,4 mln zł, a na kulturę fizyczną ponad 13,2 mln zł. Dział Rodzina to 52 mln zł.

Na walkę ze smogiem w formie dotacji do wymiany pieców jest 440 tys. zł. Dodatkowo 400 tys. zł pozwoli wymienić źródła ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych.

Inwestycje miejskie sięgają ponad 33 mln złotych co stanowi 14 proc. wydatków budżetu

Utrzymanie tegorocznych inwestycji na wysokim poziomie wynika z pozyskania znacznych pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych. Najważniejsze tegoroczne inwestycje to:

  • zakończenie budowy parku Pokoju,
  • montaż tablic informacji pasażerskiej.

W tym roku rozpocznie się drugi etap urządzania parku na Zasolu. Przebudowane zostaną m. in. ul. Norwida, ul. Piłsudskiego, ul. Kościelecka i ul. Polowiecka. Ruszy rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową. Prowadzone będą też prace przy drogach wewnętrznych na osiedlu Szpitalna. Zabezpieczono również pieniądze na remont miejsc parkingowych i chodników przy m. in. ul. Dąbrowskiego 46 do 56 czy ul. Wyspiańskiego 7 do 11.

Wspólnie z powiatem miasto przystąpi do przebudowy ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego oraz ul. Nideckiego na Błoniach. Zakończy się też remont ul. Powstańców Śląskich.

O 3 mln zł powiększy się kapitał Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem na budowę budynku przy ul. Sadowej. 800 tys. zł będą kosztować remonty i modernizacje w oświęcimskich szkołach i przedszkolach. Są też pieniądze na wsparcie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym także oświęcimskiego hokeja.

info i foto: UM Oświęcim

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje