czwartek, 28 stycznia 2021 12:59

Oświęcim. Rozmowy w autobusach MZK są nagrywane? Mieszkańcy i kierowcy alarmują!

Autor Wiktoria Mitura
Oświęcim. Rozmowy w autobusach MZK są nagrywane? Mieszkańcy i kierowcy alarmują!

Poza nagrywaniem obrazu w autobusach MZK, okazuje się, że nagrywany jest również dźwięk rozmów pasażerów i kierowców. Niestety, wchodząc do autobusu nie ma informacji o tym, że rozmowy są nagrywane… Wielu ludzi nie ma o tym pojęcia. Czy rejestracja dźwięku jest zgodna z prawem?

Według mieszkańców miasta Oświęcim oraz części kierowców MZK w autobusach nagrywane są ich prywatne rozmowy. Nie są zadowoleni z tego faktu. Tym bardziej, że na autobusach nie ma na ten temat żadnych informacji. Mieszkańcy i kierowcy czują się niekomfortowo i domagają się w tej sprawie interwencji. Poza tym, nagrywanie rozmów pracowników nie jest zgodne z prawem, co często podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy.

Problem zgłaszany jest m.in. do radnego Oświęcimia Jakuba Przewoźnika, który napisał już w tej sprawie interpelacje skierowaną do prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta.

„O ile do monitoringu wizyjnego, ze względów bezpieczeństwa, wszyscy już przywykli, a autobusy są stosownie oznakowane, to zapis dźwięku z wnętrza autobusów może wydawać się zbyt daleką ingerencją w prywatność pasażerów” – napisał w swojej interpelacji radny Jakub Przewoźnik. Dlatego konieczna jest w tej sprawie interwencja. Dlaczego rozmowy w oświęcimskim MZK są nagrywane?

Do podobnych sytuacji dochodzi na pewno w wielu miastach. Przykładem może być Kraków. Na początku stycznia do Gazety Wyborczej napisał zaniepokojony czytelnik, który podpisał się jako pracownik MPK. W treści wiadomości napisał: "Znakomita większość już wozów oprócz obrazu nagrywa również kamerami dźwięk. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami". Niestety, pasażerowie nie zawsze są tego świadomi. Nagrywanie prywatnych rozmów bez odpowiedniej zgody jest nieetyczne i jak się okazuje niezgodne z prawem.

Przedstawiamy pełną treść złożonej interpelacji pana Jakuba Przewoźnika skierowana do prezydenta miasta Oświęcim.

"Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, 550, składam interpelację w sprawie rejestracji dźwięku w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez kierowców oraz mieszkańców miasta, w autobusach MZK oprócz nagrywania obrazu, utrwalany jest również dźwięk rozmów z przestrzeni pasażerskiej. Wielu pasażerów jest zaniepokojonych tym faktem.

Z mojej wiedzy wynika, że nigdzie w przestrzeni medialnej Oświęcimia, nie pojawiła się wzmianka o ewentualnej rejestracji dźwięku w pojazdach taboru MZK. Również w przestrzeni autobusu nie ma czytelnej informacji o tym fakcie. O ile do monitoringu wizyjnego, ze względów bezpieczeństwa, wszyscy już przywykli, a autobusy są stosownie oznakowane, to zapis dźwięku z wnętrza autobusu może wydawać się zbyt daleką ingerencją w prywatność pasażerów.

Należy również dodać, że Urząd Ochrony Danych Osobowych wiele razy negatywnie komentował możliwości rejestrowania dźwięku bez wyraźnego upoważnienia ustawowego (co może narazić Miasto i spółkę na odpowiedzialność odszkodowawczą). Bardzo często Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że nagrywanie rozmów pracowników przez pracodawcę jest niezgodne z prawem.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy w autobusach MZK rejestrowany jest obraz wraz z dźwiękiem?
  • Czy nagrywanie dźwięku w autobusach MZK jest zgodne z prawem?
  • Jeśli w autobusach MZK jest nagrywany dźwięk to: od kiedy trwa jego nagrywanie? W jakim celu wykorzystywane są nagrania? Jak długo przechowuje się zapisy audio? W jaki sposób są zabezpieczone nagrania przed dostępem do nich osób trzecich? Kto wydał polecenie nagrywania obrazu wraz z dźwiękiem?
  • Czy w przypadku rejestrowania dźwięku wraz z obrazem pasażerowie autobusów MZK są o tym skutecznie informowani? Jeśli tak, to w jaki sposób?
  • W jaki sposób została uregulowana kwestia nagrywania zapisu audio pracowników MZK? Czy w regulaminie pracy funkcjonują zapisy regulujące nagrywanie dźwięku i obrazu? Proszę o dołączenie do odpowiedzi fragmentu regulaminu pracy dotyczącego nagrań dźwięku z wnętrza autobusów.
  • Czy kiedykolwiek przedmiotem kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w MZK była kwestia rejestracji audio-wideo z autobusów MZK? Jeśli tak, proszę o dołączenie fragmentów protokołów pokontrolnych".

Nagrywanie rozmów w autobusach zgodne z prawem?

O tym, że można nagrywać obraz w miejscach publicznych mówią przepisy. Jednak nie wspominają one o dźwięku. A to oznacza, że instytucje publiczne nie mogą używać kamer, które są wyposażone w mikrofony, co niestety się zdarza...

Uprawnienia do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne. Dlatego „stosowanie rejestracji dźwięku może zostać uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych i wiązać się z odpowiedzialnością administracyjną i cywilną, a nawet karną”.

Co z tą sytuacją zrobi prezydent Oświęcimia? Czy faktycznie w autobusach MZK nagrywane są rozmowy pasażerów i kierowców? Będziemy czekać na odpowiedź na interpelację.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje