środa, 9 września 2020 12:51

Oświęcim. W gminie ruszyła Rada Seniorów!

Autor Wiktoria Mitura
Oświęcim. W gminie ruszyła Rada Seniorów!

W gminie Oświęcim została powołana Rada Seniorów, która ma pełnić rolę opiniodawczą i konsultacyjną względem Rady Gminy. 8 września w Grojcu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów.

Rada Seniorów została powołana w celu zapewnienia starszym mieszkańcom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Będzie ona mieć charakter doradczy i inicjatywny, pełniąc funkcje organu opiniodawczego i konsultacyjnego względem Rady Gminy Oświęcim.

– RS jest nam bardzo potrzebna, żeby opiniować projekty, które chcemy realizować – powiedział  Mirosław Smolarek – ale także inicjować pomysły czy formułować oczekiwania, jakie Państwo macie w wobec gminy. To nie znaczy, że Państwo będziecie pracować tylko w swoim obszarze. Wiem, że jesteście bardzo zaangażowani w życie społeczne różnych środowisk. Widząc Wasze twarze, domyślam się, że wasze aktywne uczestnictwo będzie dotyczyło nie tylko seniorów, ale w ogóle życia całej gminy.

Przewodniczącą Rady Seniorów została wybrana Agata Dybczak, która doświadczenie zdobywała pełniąc funkcję sołtysa Brzezinki w latach 2003-2011, a także radnej Gminy Oświęcim w latach 2006-14. W swojej drugiej kadencji (2010-2014) Agata Dybczak była również przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Na zastępcę przewodniczącej Rada wybrała Stanisława Pędziwiatra.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje