środa, 25 września 2019 14:10

Oświęcim: Wobec MZK wszczęto kolejne postępowanie

Autor Anna Piątkowska-Borek
Oświęcim: Wobec MZK wszczęto kolejne postępowanie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu skontrolowała MZK Oświęcim Sp. z o.o. w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykryto szereg nieprawidłowości.

Kontrolę na terenie MZK Oświęcim przeprowadzono w dniach 22 sierpnia – 13 września 2019 roku.

Po pierwsze kontrola wykazała brak wyposażenia klatek schodowych w budynku MZK w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Na centralnej klatce schodowej nie ma też obudowy i zamknięcia drzwiami od strony korytarzy na II i III piętrze, co jest wymagane dla średniowysokich budynków biurowych. Zaobserwowano też zwężenie spoczników na półpiętrach i nieznaczne zwężenie biegów schodowych.

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego z niektórych sal w budynku MZK Oświęcim została przekroczona o ponad 100%.

Kontrola przeprowadzona przez KP PSP w Oświęcimiu wykazała również zwężenia szerokości wyjść ewakuacyjnych z budynku MZK od strony zachodniej i z południowej klatki schodowej do wiatrołapu na parterze.

Strażacy stwierdzili też brak prawidłowego doprowadzenia drogi przeciwpożarowej do budynku. Samochód pożarniczy może wyjechać z tej drogi, jedynie cofając – innej możliwości nie ma. Między drogą pożarową a elewacją wschodnią budynku rosną dwa drzewa o wysokości ponad 3 metrów, które utrudniają dostęp do całości elewacji. Nie ma też po tej stronie na całej długości elewacji poprowadzonej drogi pożarowej równolegle do dłuższego boku budynku. Kontrola wykazała też uchybienia pod kątem zastosowanych do budowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej materiałów oraz brak wymaganych parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami wobec MZK Oświęcim zostało wszczęte postępowanie administracyjne, którego celem jest wyegzekwowanie usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu zwrócił uwagę, że MZK Oświęcim od zeszłego roku podejmuje działania, by doprowadzić budynek do stanu zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W 2018 roku MZK w Oświęcimiu zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej i po zatwierdzeniu jej początkiem sierpnia 2018 przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, zyskał możliwość wykonania prac niezbędnych w celu usunięcia wskazanych w ekspertyzie nieprawidłowości. Obecnie prowadzone jest rozpoznanie, czy potrzebny jest projekt przebudowy budynku, by dostosować go do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Kilka dni temu pisaliśmy też na temat kontroli PIP w MZK Oświęcim: Prezes MZK nie widzi problemu. To „incydent”

Oświęcim - najnowsze informacje