niedziela, 23 lipca 2023 07:33

Policjanci z Oświęcimia uczcili swoje święto

Autor Norbert Kwiatkowski
Policjanci z Oświęcimia uczcili swoje święto

21 lipca przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się uroczysty apel z okazji powiatowego Święta Policji. Podczas uroczystości uczczono 104. rocznicę powołania Policji Państwowej oraz 103. rocznicę utworzenia Posterunku Policji Państwowej w Oświęcimiu. Wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia i odznaczenia policjantom i pracownikom cywilnym.  Nie zabrakło podziękowań za służbę i pracę na rzecz społeczeństwa oraz gratulacji dla awansowanych i wyróżnionych.

Oświęcimskie Święto Policji swoją obecnością zaszczycili nadinspektor Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, pan Krzysztof Durek doradca Wojewody Małopolskiego, pani Dorota Niedziela Poseł na Sejm RP, pan Marek Sowa poseł na Sejm RP, pan Andrzej Pająk Senator RP, pan Dariusz Gawęda Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Karol Ptaszkowski przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej oddział w Oświęcimiu wraz z synem Jarosławem Ptaszkowskim, a także przedstawiciele władz powiatu oświęcimskiego, lokalnych samorządów, przedstawiciele Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, placówek służby zdrowia, placówek  oświatowych, innych jednostek Policji, a także byli komendanci powiatowi, policjanci i pracownicy Policji oraz ich rodziny.

Uroczystość poprowadził nadkomisarz Łukasz Piątek - Komendant Komisariatu Policji w Chełmku, natomiast dowódcą uroczystości był podkomisarz Mariusz Głuchowski Naczelnik Wydziału sztab Policji. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości.  Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów flagowego i sztandarowego. W skład pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu weszli: dowódca pocztu - sierżant sztabowy Sebastian Tobiasz, sztandarowy -  młodszy aspirant Jakub Drabczyk, asystujący-    młodszy aspirant Mateusz Kowalówka. Poczet flagowy wystawił Oddział Prewencji Policji w Krakowie w składzie: dowódca pocztu –    aspirant Damian Gościński, flagowy sierżant Robert Luciak, asystujący – sierżant Daniel Trela.

Wszystkich zebranych, policjantki, policjantów, pracowników Policji oraz przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor Robert Chowaniec. Komendant w swoim przemówieniu nawiązał do obchodzonego w tym roku jubileuszu 104. rocznicy utworzenia Policji Państwowej podkreślając dumę z noszenia policyjnego munduru, pielęgnowania chlubnej tradycji i etosu służby policjanta. Przypomniał również, że tradycje Policji Państwowej w Oświęcimiu sięgają 1920 roku. To wtedy powstał tutaj pierwszy posterunek Policji,  który swoją siedzibę miał w oświęcimskim Ratuszu, gdzie dziś możemy oglądać odrestaurowane cele dla zatrzymanych. Przypomniał również sylwetkę pierwszego oświęcimskiego komendanta Policji Państwowej,  którym był Franciszek Suchanek. Zginął on w niemieckim obozie Mauthausen. Komendant podkreślił również, że przez ostatni rok, tak jak w latach ubiegłych policjanci powiatu oświęcimskiego, z ogromnym zaangażowaniem dbali o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz przyjeżdżających do powiatu oświęcimskiego turystów. Podkreślił, że wielu policjantów z powiatu oświęcimskiego pełniło również służbę na granicy z Białorusią strzegąc bezpieczeństwa Polaków. Następnie Komendant  na ręce Wicestarosty Oświęcimskiego złożył podziękowania dla wszystkich samorządowców za wsparcie dotychczasowych inicjatyw Policji związanych z dbaniem o bezpieczeństwo ład i porządek publiczny. Między innymi za wsparcie w budowę Komisariatu Policji w Zatorze, współfinansowanie zakupu radiowozów, dofinansowanie dodatkowych służb czy też zakup nowoczesnych alkotestów. Na zakończenie przemówienia Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za bardzo dobrą służbę i pracę, a także złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym, życząc im dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Następnie Komendant Wojewódzki  Policji w Krakowie wraz z Komendantem Powiatowym Policji  w Oświęcimiu wręczyli odznaczenia i akty nominacji na wyższe stopnie służbowe, wyróżnienia oraz podziękowania.  Na wyższy stopień służbowy awansowanych zostało 59 funkcjonariuszy. Aspirant sztabowy Grzegorz Czopek asystent Wydziału ruchu drogowego odznaczony został Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Komendant Wojewódzki  Policji w Krakowie wraz z Komendantem Powiatowym Policji  wręczyli również wyróżnienia pracownikom Policji za wzorową pracę, operatywność i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków, a także ich zaangażowanie  oraz kreatywność w realizacji codziennych zadań. W taki sposób wyróżnieni zostali: pani Urszula Kufel kierownik Kancelarii Tajnej, pani Katarzyna Ostrowska – sekretarka Wydziału Ruchu Drogowego, pani Jadwiga Paszek sekretarka Komisariatu Policji w Zatorze oraz pan Kamil Klimek technik prac biurowych Finansów i Zaopatrzenia.

Następnie okolicznościowe statuetki  trzem policjantom za wzorową służbę na rzecz mieszkańców powiatu oświęcimskiego wręczył Wicestarosta Oświęcimski wraz z Komendantem Powiatowym Policji  w Oświęcimiu. Otrzymali je aspirant sztabowy Dariusz Jakubowski – kierownik Rewiru Dzielnicowych oświęcimskiej komendy Policji, młodszy aspirant Paweł Mrozik asystent Wydziału Ruchu Drogowego oraz sierżant Adrian Chowaniec policjant Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego.

Podziękowania za wieloletnie wsparcie oraz współpracę z oświęcimską Policją z rąk Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Krakowie oraz  Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu otrzymali pani  Zofia Kwaśny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, Ksiądz Mariusz Kiszczak, kapelan oświęcimskiej jednostki Policji oraz pan Marcin Grabecki z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunku Policji Państwowej w Oświęcimiu.

Po wręczeniu wyróżnień oraz nominacji głos zabrał Komendant Wojewódzki w Krakowie. Zwrócił się do oświęcimskich  policjantów i pracowników Policji składając życzenia w imieniu własnym,  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gen. insp. dra Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji. Podkreślił, że to między innymi dzięki ich służbie Małopolska należy do jednego z najbezpieczniejszych regionów w Polsce.  W swoim przemówieniu podziękował za sumiennie wykonywanie powierzonych obowiązków,  codziennie bez wyjątku w weekendy czy święta. Podkreślił, że Policja potrafi sprostać wielu zadaniom w tych trudnych czasach wojny za naszą wschodnią granicą, wspierając uchodźców, a także pełniąc służbę na granicy polsko-białoruskiej.
Nadinspektor Michał Ledzion skierował również podziękowania do rodzin policjantów oraz  przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz instytucji, organizacji i stowarzyszeń oraz duchowieństwa, które na co dzień wspierają działania Policji.
Po przemówieniu generała nastąpiły przemówienia posłów, doradcy Wojewody Małopolskiego, przedstawicieli biur poselskich oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i duchowieństwa, w których dziękowali oni funkcjonariuszom i pracownikom Policji za oddaną i wzorową służbę oraz życzyli dalszych sukcesów zawodowych i szczęścia w życiu osobistym.

Uroczysty apel upamiętniający 104. rocznicę powołania Policji Państwowej zakończył się odprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie.
Z okazji święta Policji na stoisku przygotowanym przez oświęcimską Policję wspólnie z Oświęcimską Grupą Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu,  mieszkańcy w tym przede wszystkim ci najmłodsi, mieli możliwość zapoznania się ze służbą policjanta, rekrutacją do służby, historią Policji oraz obejrzenia sprzętu służbowego najnowszych radiowozów i motocykli policyjnych.

Za pomoc w organizacji powiatowego Święta Policji podziękowania należą się przedstawicielom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Zarządowi Terenowemu w Oświęcimiu, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, dyrekcji i pracownikom Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz Oświęcimskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu.

Info oraz foto: KPP w Oświęcimiu

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje

Rozrywka