piątek, 26 czerwca 2020 06:54

Pomoc prawna dla poszkodowanych przez błędy lekarskie

Autor Głos 24
Pomoc prawna dla poszkodowanych przez błędy lekarskie

Choroby, wypadki, czy chęć poprawienia swojej urody są rzeczą ludzką.  Pacjent ma zaufanie do lekarza, jego wiedzy medycznej i doświadczenia. Jednak lekarz jest tylko człowiekiem, który może być zmęczony, rozdrażniony lub po prostu popełnić błąd lekarski. Niestety, powyższa sytuacja może przyczynić się do pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta, a nawet do śmierci. W razie popełnienia rażącego błędu przez lekarza pacjent nie pozostaje samemu sobie i ma możliwość dochodzenia swoich racji i do odszkodowania.

Najczęstsze błędy lekarskie

Temat błędów lekarskich jest bardzo delikatny, ponieważ zawiera w sobie ludzki dramat. Pokrzywdzeni potrzebują specjalistycznej porady prawnej, którą zapewnia prawnik Saska Kępa adwokat-seidel.pl/kancelaria-prawna-saska-kepa i przeprowadzenia ich przez sito procesu. Droga do odszkodowania jest zwykle daleka i bardzo trudna. Szpitale i lekarze robią wszystko, aby chronić się od odpowiedzialności. Istnieje kilka kategorii typów błędów lekarskich, np.: błąd w diagnostyce, to znaczy nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta. Może to być spowodowane zbyt późnym przeprowadzeniem badań, zleceniem nieodpowiednich badań lub ich za małej ilości oraz źle wyciągniętymi wnioskami na podstawie występujących objawów. Kolejnym rodzajem błędów lekarskich jest błąd terapeutyczny, który powstaje na etapie leczenia pacjenta, np.: niewłaściwa kuracja lekowa lub nieprawidłowa dawka leku.  Dramatycznej sytuacji pacjenta może być winny szpital jako jednostka organizacyjna. Błąd organizacyjny obejmuje nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej, braku sprzętu, nieprzestrzegania wymogów sanitarnych i procedur. Prawnik Saska Kępa ostrzega, że prawo medyczne  jest bardzo skomplikowane. Trudno jest pociągnąć lekarza do odpowiedzialności karnej, pomimo tego, że pacjent jest przekonany o swojej racji i cierpi z powodu skutków błędu lekarskiego.

Dochodzenie swoich praw

Sprawy o odszkodowania za błędy medyczne  są bardzo wymagające i trudne do udowodnienia. Pacjent, który zdecyduje się na proces z lekarzem lub placówką służby zdrowia (szpitalem, przychodnią, prywatnym gabinetem), musi liczyć się z tym, że druga strona będzie przeciągała sprawę i odbijała piłeczkę.  Zadaniem prawnika Saska Kępa sprawy o błąd medyczny to jedne z najtrudniejszych spraw do wygrania, wymagają bardzo dużo czasu. Jednak w tak ważnej sprawie, jak zdrowie, czy odszkodowanie po śmierci najbliższej osoby, która nastąpiła w wyniku błędów medycznych, należy dochodzić swoich roszczeń. Takie sprawy są relacjonowane przez lokalne, a nawet ogólnopolskie media, więc inni mogą dowiedzieć się o krzywdzie pokrzywdzonego i będą unikać danego szpitala lub lekarza.  Dodatkową przeszkodą w dochodzeniu swoich praw jest klauzula sumienia, która daje lekarzowi możliwość odmówienia wykonania świadczenia niezgodnego z jego sumieniem. W polskich warunkach dotyczy jedynie ginekologii.  Prawnik Saska Kępa to dobry wybór do prowadzenia sprawy o błędy medyczne. Wytrwałość, doświadczenie i olbrzymia wiedza prawnicza to pewność, że sprawa będzie doprowadzona do końca.

prawnik Saska Kępa

Błędy przy porodzie

Duża część spraw o błędy lekarskie dotyczy okresu okołoporodowego. Zaniedbania w tym zakresie niestety nie należą do rzadkości. Skutki mogą być  bardzo poważne – od pogorszenia zdrowia matki (stanu zagrożenia życia, a nawet śmierci) do powstania niepełnosprawności u dziecka i przypadków zgonu noworodka.  Roszczenia dotyczące błędów lekarskich przy porodzie to nie tylko sprawa dla prawnika Saska Kępa adwokat-seidel.pl dla także dla prokuratora, sądów oraz dla Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Błędach Medycznych. Tego typu sprawy kończą się często postępowaniem przed  Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej lub Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Błędy w medycynie estetycznej

Mnóstwo błędów zdarza się w medycynie estetycznej. Nie chodzi tutaj jedynie o niezadowolenie pacjenta z efektów zabiegu, ale także o bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Pomyłki lekarskie zdarzają się przy botoksie, liposukcji, powiększaniu ust i piersi. W takich sprawach najlepszym wyjściem jest wynajęcie prawnika Saska Kępa, który pomoże w sporze z klinikami urody.

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny.

Lekarz to zawód zaufania publicznego – pacjent zwracając się po pomoc, powierza lekarzowi dwa najcenniejsze dobra życie i zdrowie. Odpowiedzialność karna lekarza może wystąpić w sytuacji, kiedy błąd lekarski jest skutkiem czynu sprzecznego z wiedzą  i praktyką medyczną.  Odpowiedzialność lekarza występuje w sytuacji, kiedy skutkiem błędu jest śmierć pacjenta lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenia prenatalne. Kluczową rolę odgrywa ustalenie związku zachowaniem lekarza a negatywnym skutkiem dla zdrowia pacjenta.

Ustalenie, czy lekarz jest winny błędu lekarskiego należy do sądów i odpowiednich instytucji zajmujących się odpowiedzialnością zawodową lekarzy. Prawnik Saska Kępa to osoba, która pomoże poszkodowanemu pacjentowi w walce z machiną lekarską i w dochodzeniu swoich praw do przeprosin i odszkodowania.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje