czwartek, 27 lipca 2023 16:30

Ponad 8 milionów na zabytki powiatu wielickiego. Wiemy, gdzie trafią pieniądze

Autor Marzena Gitler
Ponad 8 milionów na zabytki powiatu wielickiego. Wiemy, gdzie trafią pieniądze

Prawie 8.4 mln zł trafi do samorządów z powiatu wielickiego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pieniądze na ratowanie zabytków dostaną Powiat Wielicki, Wieliczka, oraz Gminy Biskupice i Kłaj.

W auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce we środę, 26 lipca odbyło się uroczyste wręczenie promes na dotacje z Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wspiera samorządy w odnawianiu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Staniątki

Dzięki dotacji zostanie wyremontowana kuchnia w opactwie benedyktyńskim w Staniątkach (gm. Niepołomice). Na zadanie "Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach" Powiat Wielicki otrzymał 1,4 mln zł. Opactwo ma 800 lat i niekończące się potrzeby. Po wybuchu wojny w Ukrainie dało schronienie uchodźcom. Oprócz remontów prowadzi też inwestycję - budowę "Wirydarzy dziedzictwa benedyktyńskiego", w których wyeksponowane zostaną zabytki, które zgromadzone są w klasztorze od XIII wieku. Klasztor mniszek w Staniątkach jest najstarszym funkcjonującym klasztorem benedyktynek w Polsce. Jest tam 1600 archiwaliów, 430 zabytków i 2100 starodruków.

Wieliczka

Dzięki dotacji wykonana zostanie termomodernizacji siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce. Murowaną remizę u zbiegu dzisiejszych ulic Batorego i Limanowskiego wzniesiono w latach 1892-1894. Budynek w 1996 roku wpisano do rejestru zabytków. Na ocieplenie ścian budynku wraz z renowacją elewacji strażacy otrzymali 784 tys. zł.

Kościół św. Klemensa w Wieliczce - fot. Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna / Wikimedia Commons

Pieniądze otrzymają też dwie wielickie parafie. Ponad 3,3 mln zł otrzymała Parafia pw. Św. Klemensa w Wieliczce. Większość środków trafi na wymianę pokrycia dachowego nawy głównej kościoła. 314 tys. zł z kolei przeznaczone zostaną na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch drewnianych stalli w prezbiterium.

660 tys. zł to dotacja dla parafii pw. Św. Sebastiana w Wieliczce. Dzięki niej wykonana zostanie renowacja polichromii autorstwa Władysława Tetmajera w modrzewiowym kościółku z końca XVI wieku. z początku XX w. w drewnianym kościele.

Polichromia autorstwa autorstwa Władysława Tetmajera - fot. Kornatka / Wikimedia Commons

Biskupice

Gmina Biskupice za otrzymane 863 tys. zł wykona prace konserwatorsko – renowacyjne przy 3 zabytkowych kapliczkach. To kapliczka kolumnowa z figurą N.M. Panny z 1898r. w Trąbkach, kapliczka z figurą Matki Boskiej z 1901r. w Łazanach oraz kapliczka słupowa z figurą św. Jana Nepomucena w Biskupicach. Prace zostaną wykonane w 2024 roku. , wpisanej do rejestru zabytków w dniu 20.05.1987r. pod nr A-561.  Wszystkie prace gmina planuje wykonać w roku 2024.

863 tys. trafi na prace konserwatorskie w dwóch zabytkowych kościołach parafialnych. Parafia pw. Św. Marcina w Biskupicach otrzyma dotację na będą obejmowały konserwację ołtarza głównego, a Parafia pw. Znalezienia Krzyża Św. w Łazanach konserwacji zostanie poddany prawy, boczny ołtarz, ambona oraz nakrywa chrzcielnicy. Wykonanie prac pozwoli na odtworzenie zniszczonych detali oraz przywrócenie walorów estetycznych.

Kłaj

Dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków sakralnych otrzymała również Gmina Kłaj. 1,2 mln zł zostanie przeznaczone na między innymi na przeprowadzenie konserwacji polichromii na sklepieniu i ścianach kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu oraz w kapliczce domkowej pw. św. Walentego w Targowisku, która wraz z zabytkowym "dzwonkiem na chmury” została ufundowana w 1811 r. i jest wpisana do rejestru zabytków.

Zabytkowa kapliczka w Targowisku - fot. UG Kłaj

W uroczystym przekazaniu promes wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki, posłanka Urszula Rusecka, wicewojewoda Ryszarda Pagacza, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Roman Wcisło oraz przedstawiciele gmin i instytucji, które otrzymały dofinansowanie. Powiat Wielicki reprezentowali wicestarosta Henryk Gawor, członek zarządu Tomasz Broniowski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Skoczek, sekretarz Powiatu Wielickiego Rafał Ślęczka,  i radny Piotr Wajda. W spotkaniu, oprócz samorządowców i osób duchownych uczestniczyli także ks. Stanisław Wciślak Proboszcz Parafii Łazany oraz ks. Mateusz Podczerwiński wikariusz Parafii Biskupice i dekanatowy duszpasterz młodzieży.

Uroczyste przekazanie promes w Starostwie Powiatowym w Wieliczce - fot. Fb. Powiat Wielicki

zdjęcie główne: Zabytkowe opactwo w Staniątkach i nowe wirydarze - fot. Fb. Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka