poniedziałek, 4 stycznia 2021 10:22

Powiat chrzanowski. Budżet uchwalony. W planach mnóstwo inwestycji

Autor Wiktoria Mitura
Powiat chrzanowski. Budżet uchwalony. W planach mnóstwo inwestycji

Podczas ostatnich obrad Rady Powiatu Chrzanowskiego przyjęto budżet na 2021 rok. Powiat zaplanował wiele ważnych inwestycji dla mieszkańców. Sprawdź na co zostaną przeznaczone pieniądze.

Baza sportowa

Długo wyczekiwana przez mieszkańców budowa zadaszenia lodowiska i kortu tenisowego przy Liceum im. K.K. Baczyńskiego i Szkole Podstawowej nr 10 w Chrzanowie zostaną zrealizowane. Przy okazji, modernizacji doczeka się istniejące już boisko wraz z całą infrastrukturą sportową. Koszt tej inwestycji to ponad 3,2 mln zł. Będzie ona realizowana wspólnie z gminą Chrzanów.

Nowoczesnych obiektów sportowych w następnych latach doczeka się również Zespół Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie. Wykonany zostanie projekt budowlany za 30 tys. zł.

Oświata

W jednostkach oświatowych zaplanowano niezbędne remonty. Między innymi remont dachu i nowego skrzydła w Liceum „Staszica” w Chrzanowie (ok. 730 tys. zł), remont korytarza nad szatnią oraz przewiązki w Zespole Szkół w Libiążu (60 tys. zł).

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół powiat przeznaczy w 2021 roku przeszło 196 tys. zł. Dotyczy to m.in. pracowni komputerowych w ZSTU i ZSECh w Trzebini.

Inwestycje drogowe

W planach jest m.in. dalsza przebudowa ulicy Krakowskiej w Alwerni, na którą powiat pozyskał w tym roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Cała inwestycja warta jest 1.697.312,30 zł. Kwota dofinansowania to 848.656 tys. zł. W nowym roku na kontynuację tego zadania przeznaczone będzie 580 tys. zł. Za dodatkowe 100 tys. zł wybudowana zostanie część chodnika w Grojcu.

We wrześniu ma zakończyć się natomiast przebudowa ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, na którą także udało się pozyskać pomoc finansową z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość zadania ma wartość 3.746.301,85 zł. Dofinansowanie wynosi prawie 50 procent, czyli 1.873.150 zł. Na dokończenie tej inwestycji powiat przeznaczy 1.590 mln zł.

Trasy rowerowe

W budżecie zaplanowano 190 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla ciągów pieszo – jezdnych w Alwerni i Trzebini.

Budowa hospicjum i DPS

Samorząd powiatowy zamierza zrealizować w ciągu najbliższych lat budowę kompleksu budynków służących opiece nad osobami starszymi zlokalizowanych na terenie byłej jednostki wojskowej w Bolęcinie przy ul. Trzebińskiej. W skład inwestycji za kilkadziesiąt milionów złotych wejdzie hospicjum stacjonarne, dom pomocy społecznej dla osób starszych oraz dom pobytu dziennego. W 2021 roku ma powstać dokumentacja budowlana dla tego zadania, na którą zarezerwowano w budżecie 153 tys. zł.

Pomoc dla szpitala

Priorytetowym zadaniem powiatu jest wspieranie działalności chrzanowskiego szpitala. Choć lecznica niedawno zdobyła tytuł Najlepszego Szpitala w prestiżowym Rankingu Szpitali 2020 „Bezpieczny Szpital”, placówka nadal dokłada starań, by się rozwijać i jeszcze lepiej działać na rzecz pacjentów. W budżecie na 2021 rok powiat zarezerwował m.in. 1,5 mln zł na zakup aparatu do tomografii komputerowej.

Fotowoltaika

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przewiduje coroczne inwestowanie w rozwój fotowoltaiki na budynkach stanowiących własność powiatu, również na budynkach szkół. W bieżącym roku rozpoczął się montaż paneli na budynku głównym Starostwa oraz na budynku przy ul. Grzybowskiego. Na nadchodzący rok zabezpieczono 260 tys. zł na kontynuację tego zadania.

Dziękuję radzie za uchwalenie budżetu. Miejmy nadzieję, że ten trudny okres pandemii będzie okresem przejściowym. Cieszę się jednak, że mimo tak niesprzyjających okoliczności udało się zaplanować wiele istotnych inwestycji dla mieszkańców naszego Powiatu - podkreślił podczas sesji starosta Andrzej Uryga.

Planowane dochody budżetu to 117.951.000 zł, wydatki - 129.049.971 zł, w tym 12.398.021 zł to planowane wydatki majątkowe.

Info: powiat chrzanowski

Chrzanów - najnowsze informacje