wtorek, 4 sierpnia 2020 11:23

Powiat chrzanowski: Podwyżki opłat za odpady. Mieszkańcy niezadowoleni! Powstała petycja

Autor Wiktoria Mitura
Powiat chrzanowski: Podwyżki opłat za odpady. Mieszkańcy niezadowoleni! Powstała petycja

Od 1 września b.r. mają obowiązywać nowe opłaty za odpady komunalne w Chrzanowie, Trzebini oraz w Libiążu. Zamiast 23 zł, jak dotychczas, trzeba będzie płacić 34 zł od osoby. Na ten wzrost ceny nie zgadzają się mieszkańcy powiatu, którzy stworzyli elektroniczną petycję. Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" wystosował apel do Ministerstwa Klimatu.

29 lipca na Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" podjęto decyzję o podwyżce opłaty za odpady komunalne w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu. Nowa cena ma obowiązywać od 1 września br. Od tego momentu stawka za odpady ma wynosić 34 zł, gdzie obecnie to 23 zł.

30 lipca Urząd Miasta Chrzanowa na swojej stronie internetowej opublikował wyjaśnienie tej sytuacji. Tłumaczy, że jest kilka powodów, przez które konieczna była podwyżka ceny za odpady. Głównym powodem jest skokowy wzrost opłaty za składowanie odpadów ustalanej przez Ministra Środowiska (od 2017 r. aż o 224%, ze 120 zł za każdą tonę do obecnych 270 zł ). Kolejnym powodem jest wzrost wytwarzanych przez mieszkańców odpadów. Ponad 90% kosztów systemu gospodarowania odpadami związane jest bezpośrednio z ilością wytworzonych śmieci. Im więcej śmieci, tym wyższe koszty.

„Biorąc pod uwagę tylko ostatni pełny miesiąc (czerwiec) i zestawiając go z analogicznym miesiącem roku ubiegłego, ilość odpadów wzrosła aż o 48%! Produkujemy coraz więcej śmieci.” – pisze Urząd Miasta.

To spowodowało, że przychody nie są w stanie pokryć kosztów. Opłata za odpady jest stała i niezależna od liczby oddawanych odpadów. Doprowadziło to do dużego wzrostu kosztów systemu, a to znów do niewydolności.

Trzecim powodem, równie ważnym, jest zastosowanie w ustawie taryfy ulgowej dla firm. Ustawowa, maksymalna stawka za odbiór kontenera 1100 litrów dla firm, biur, budynków użyteczności publicznej i innych niezamieszkałych nieruchomości wynosi 55 zł, a realna, rynkowa cena to ok. 120 zł. Przez to również spadły przychody.

Niezadowoleni mieszkańcy Chrzanowa, Trzebini i Libiążu postanowili sprzeciwić się podwyżce ceny. 31 lipca w imieniu mieszkańców - Piotr Klamann, stworzył na portalu podpiszto.tp petycję skierowaną do:

  • Do Międzygminego Związku "Gospodarka Komunalna",
  • Burmistrza Chrzanowa Roberta Maciaszka,
  • Burmistrza Libiąża Jacka Latki,
  • Burmistrza Trzebini Jarosława Okoczuka.

Treść petycji wygląda następująco:

Jako mieszkańcy gmin Chrzanowa. Trzebini i Libiąża oraz podatnicy obciążeni końcowymi opłatami za koszt utylizacji odpadów domagamy się:
1. Wstrzymania podwyżki śmieci i odłożenia jej w czasie.
2. Zwołania Okrągłego Stołu między władzami gmin, przedstawicielami mieszkańców (w tym piszących petycję) i przedstawicieli Związku "Gospodarka Komunalna"
3. Przygotowania długoterminowego planu rozwiązania problemu odpadów, ich składowania i utylizacji.
4. Referendum w sprawie powstanie spalarni śmieci.
5. Zwrócenia większej uwagi na częstotliwość wywozu śmieci, czystości ulic i publicznych śmietników w zakresie wywozu odpadów.
6. Większej transparentności w zarządzaniu Związkiem Międzygminnym, szczególnie w zakresie kosztów własnych.

Na dzień dzisiejszy pod petycją widnieje ponad 1100 podpisów i liczba cały czas rośnie.

3 sierpnia Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" umieścił na swojej stronie wyjaśnienie dlaczego śmieci drożeją.

Brak przepisów o odpowiedzialności producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, gwałtownie rosnąca stawka opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów, coraz większa ilość produkowanych w domach śmieci i wciąż niezadowalający poziom ich segregacji, omijanie obowiązujących przepisów przez część firm, a wreszcie zmiany prawa narzucające coraz to nowe i kosztowne wymogi w zakresie systemu selektywnej zbiórki i składowania odpadów – to wszystko sprawia, że od kilkunastu miesięcy mamy w całym kraju do czynienia z niepokojącym trendem, rosnącymi cenami za odbiór i zagospodarowanie odpadów - to można przeczytać w wyjaśnieniu.

Następnego dnia, czyli dzisiaj (04.08.) wystosowali apel do Ministerstwa Klimatu o „zmiany newralgicznych zapisów w ustawie oraz o urealnienie stawek opłat za odpady do faktycznych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami”

- Nie zgadzamy się na konieczność tak drastycznego ustalania stawek opłat za odpady komunalne. Nie może być tak, że za niedopracowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które w ubiegłym roku przeforsowano w Sejmie, teraz płacą mieszkańcy naszych gmin – mówi Arkadiusz Pypłacz, Przewodniczący Zarządu ZMGK. Dlatego Związek wystosował do Ministra Klimatu apel o natychmiastową reformę systemu zagospodarowania odpadów. O poparcie apelu zostali też poproszeni posłowie z ziemi chrzanowskiej i lokalni radni wojewódzcy- piszą na swojej stronie internetowej.

- Od kilkunastu miesięcy opłaty za śmieci rosną gwałtownie w całym kraju, nie tylko w naszym regionie. Patrzymy na to z niepokojem, bo zatrzymać ten trend może tylko gruntowna reforma systemu, przeprowadzona z poziomu Ministerstwa Klimatu i rządu. Samorządy czy instytucje, takie jak nasza, mają w tej sytuacji związane ręce. A stoimy na stanowisku, że mieszkańcy nie mogą być narażani na dodatkowe koszty tylko dlatego, że przepisy o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu nie sprawdziły się w praktyce. Przed reformą z 2019 roku system działał prawidłowo, a opłaty za odpady ponoszone przez mieszkańców były dużo niższe - podkreśla Arkadiusz Pypłacz.

O poparcie apelu zostali poproszeni: posłowie Krzysztof Kozik i Marek Sowa oraz radni Województwa Małopolskiego Tadeusz Arkit i Rafał Kosowski.

Czy Ministerstwo Klimatu ustosunkuje się do apelu Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"? O tym dowiemy się w najbliższym czasie.

Info: UM Chrzanów, Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"

foto: UM Chrzanów

Chrzanów - najnowsze informacje