wtorek, 26 listopada 2019 13:24

Powiat chrzanowski: Prawie 100% drożej! Spalarnia rozwiąże problem?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat chrzanowski: Prawie 100% drożej! Spalarnia rozwiąże problem?

Prawie 100% drożej! Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie przedstawił oficjalną propozycję stawek za odbiór odpadów od stycznia 2020 roku.

Posiedzenie Zgromadzenia Związku, skupiającego trzy gminy (Chrzanów, Trzebinię i Libiąż) zaplanowano na czwartek 28 listopada 2019, na godzinę 8:00.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych koszty mają być następujące:
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty od osoby
– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 23 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca (w przypadku segregowania odpadów), podczas gdy teraz jest to 12,5 zł od osoby miesięcznie
– stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie wynosić 46 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłaty będą ustalone od pojemnika:
– gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny: 42 zł (pojemnik o pojemności 0,12 m3), 82 zł (pojemnik 0,24 m3), 358 zł (pojemnik 1,1 m3)
– w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 84 zł (pojemnik 0,12 m3), 164 zł (pojemnik 0,24 m3), 716 zł (pojemnik 1,1 m3).

Wraca temat spalarni śmieci w powiecie chrzanowskim

Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek – podczas wideokonferencji, którą prowadził za pośrednictwem mediów społecznościowych w rocznicę objęcia urzędu burmistrza (22 listopada) – wspomniał, że zastanawia się nad budową spalarni. Według niego byłby to najlepszy sposób rozwiązania problemu uciążliwości związanej z działalnością ZGOK w Balinie.

Przypomnijmy. O budowie spalarni myśleli już 10 lat temu byli burmistrzowie Chrzanowa i Trzebini: Ryszard Kosowski i ś.p. Adam Adamczyk. Pomysł popierał również burmistrz Libiąża Jacek Latko. Na lokalizację wybrano wówczas teren sąsiadujący ze składowiskiem odpadów w Balinie. Budowa spalarni spotkała się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców.

Część mieszkańców obawia się przede wszystkim pogorszenia jakości powietrza. Owszem, takie zakłady jak spalarnia odpadów są obwarowane mnóstwem przepisów, jednak przepisy przepisami…, a i tak coś może zawieść…

Nie zmienia to jednak faktu, że obecna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych w Balinie staje się coraz bardziej uciążliwa, zwłaszcza dla mieszkańców Balina i osiedla Kąty w Chrzanowie. Odór odczuwa też każdy, kto przejeżdża autostradą A4 obok składowiska. Według burmistrza Chrzanowa, ten problem może rozwiązać spalarnia odpadów.

Oczywiście zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje w sprawie budowy spalarni, odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami.

– Będę chciał wrócić do rozmowy na ten temat – powiedział Robert Maciaszek. – Będę chciał spotkać się z mieszkańcami Luszowic i porozmawiać szczerze, czy jednak powrót do spalarni nie byłby dla nas wszystkich najlepszym rozwiązaniem – dodał.

Jak argumentował, spalarnia pomogłaby ograniczyć składowanie odpadów.

– Przy tylu odpadach, które są zbierane, nie sposób jest, by wszystkie podlegały odzyskowi. Część odpadów wciąż trafia na składowiska – powiedział burmistrz. – Przynajmniej część z nich mogłaby być przetwarzana na ciepło i energię. Warto wrócić do tego tematu – dodał.

Przypomnijmy. Wzrost stawek za śmieci jest też związany m.in. ze wzrostem opłaty środowiskowej, ustalanej przez Ministra Środowiska, a pobieranej przez Urząd Marszałkowski za składowanie odpadów na składowisku. Spalanie odpadów w odpowiedniej instalacji ograniczyłoby ilość tych, które ostatecznie będą musiały być składowane.

Jak od stycznia będą funkcjonować PSZOK-i?

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie poinformował, że została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MIKI” Mieczysław Jakubowski na utworzenie i prowadzenie PSZOK-ów dla mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

PSZOK-i będą funkcjonować w następujących lokalizacjach:
– Chrzanów, ul. Stara Huta 5
– Libiąż, ul. Gromiecka (teren oczyszczalni ścieków)
– Trzebinia, ul. Piłsudskiego (teren dawnego składowiska odpadów).

– Zgodnie z zawartą umową od 2 stycznia 2020 roku PSZOK-i będą funkcjonować trzy dni w tygodniu, przez co najmniej 6 godzin w każdym dniu. O dniach i godzinach otwarcia PSZOK-ów poinformujemy Państwa przed ich uruchomieniem – podał ZMGK.

Chrzanów - najnowsze informacje