czwartek, 25 lutego 2021 08:36

Powiat chrzanowski. Przyszłość komunikacji miejskiej. Autobusy będą eko?

Autor Wiktoria Mitura
Powiat chrzanowski. Przyszłość komunikacji miejskiej. Autobusy będą eko?

Dla trzech gmin perspektywą są autobusy elektryczne lub te zasilane wodorem. Uczestnicy debaty w sprawie przyszłości komunikacji zbiorowej w tej  kwestii są zgodni. Otwartym pozostaje wciąż pytanie, kiedy takie pojazdy  będą woziły pasażerów.

„Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego  organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w  aspekcie transportu zeroemisyjnego” pod takim tytułem w czwartek odbyła  się dyskusja o przyszłości komunikacji miejskiej w Chrzanowie, Libiążu i  w Trzebini. Poza przedstawicielami ZKKM, wzięli w niej udział m.in. burmistrzowie trzech gmin tworzących związek, radni, reprezentanci  mieszkańców.

Debatę moderował mec. Jędrzej Klatka, ekspert w dziedzinie transportu  zbiorowego. To on rozpoczął dyskusję od krótkiego wykładu na temat zasad organizacji przetargów na transport zbiorowy w kontekście  niedawnego przetargu ZKKM na świadczenie usług w zakresie publicznego  transportu zbiorowego m.in. na liniach autobusowych nr: 3, 9, 10, 15,  30, 31, 32a. W przetargu ofertę złożyła tylko jedna firma. Umowa ma być  podpisana na 10 lat i w tym czasie przewoźnik nie będzie musiał wymieniać taboru na nowy.

- To, że w specyfikacji przetargowej nie było zapisu, że przewoźnik  ma zapewnić nowe autobusy, wcale nie oznacza, że tego nie zrobi. Przy  okazji poprzedniego przetargu takiego zapisu też nie było, a przewoźnik  zainwestował w nowoczesny tabor. Gdyby już teraz w specyfikacji znalazł  się zapis o obowiązku wymiany taboru na nowy, zeroemisyjny, koszt  transportu zbiorowego na pewno byłby dużo większy, co z kolei  przełożyłoby się na wyższe dopłaty od gmin – mówi Jarosław Okoczuk,  Burmistrz Miasta Trzebini.

Wierzy, że w przyszłości pasażerów korzystających z usług ZKKM będą woziły nowoczesne autobusy na prąd, albo zasilane wodorem. Zwraca jednak uwagę, że obecnie wożą je jedne z nowocześniejszych w kraju, napędzane gazem ziemnym.

- Już dziś organizujemy transport niskoemisyjny. Oczywiście fajniej  byłoby organizować zeroemisyjny, np. w oparciu o autobusy zasilane  wodorem. Rozmawiałem w tej sprawie z prezesem Orlen Południe – spółki,  która będzie produkować wodór i niewykluczone, że w przyszłości taka  stacja zasilania w naszej gminy powstanie. Ale realizacja takiej  inwestycji to ogromny koszt. Musimy znaleźć równowagę między ekologią i  ekonomią i myślę, że nam się to udaje – komentuje burmistrz Okoczuk,  zachęcając do dalszych rozmów w temacie komunikacji miejskiej.

info i foto: UM Trzebinia

Chrzanów - najnowsze informacje

Rozrywka