środa, 18 grudnia 2019 18:08

Powiat gorlicki: Wrócą połączenia kolejowe na linii 108 Stróże – Jasło?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat gorlicki: Wrócą połączenia kolejowe na linii 108 Stróże – Jasło?

W Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie w sprawie reaktywacji połączeń kolejowych na linii nr 108 Stróże – Jasło.

Spotkanie rozpoczął wicestarosta Stanisław Kaszyk od przedstawienia czterech propozycji wariantów rozkładów jazdy i wstępnie szacowanych kosztów uruchomienia połączenia Stróże – Jasło do solidarnego podziału pomiędzy samorządami na terenie Województwa Małopolskiego i Województwa podkarpackiego.

Proponowany termin wprowadzenia połączeń to marzec 2020.

Radna wojewódzka Jadwiga Wójtowicz zwróciła uwagę, iż należy zabezpieczyć interesy miasta i gminy poprzez wypracowanie optymalnego rozkładu jazdy. Wskazała że dla lepszego połączenia Stróże – Jasło jest możliwe uruchomienie dodatkowej jednostki do obsługi linii Gorlice - Zagórzany. Dodatkowo radna zwróciła uwagę, że uruchomienie połączeń kolejowych na linii 108 wpłynie pozytywnie  na turystyczny rozwój regionu, wpisując się jednocześnie w program „Małopolska wraca na tory”.

Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz zaznaczył, że kluczem do uruchomienia linii jest porozumienie pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego. Wskazał, że połączenia kolejowe pierwszym okresie uruchomienia mogą nie być dochodowe i minimalny czas trwania tych połączeń to 1 rok. Dodał, iż infrastruktura jest gotowa dworce i parkingi, natomiast pozostaje pytanie jakie kwoty dofinansowań będą ponosiły Gminy. Dodał, iż  wstępna kwota do solidarnego podziału pomiędzy samorządy Województwa Małopolskiego to 200 tys. zł.

Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa wyraził swoją obawę czy dalszy odcinek linii 108 nie będzie modernizowany w trakcie uruchomienia połączeń - reaktywizacji linii. Miałoby to bardzo negatywny wpływ na frekwencję podróżnych – brak zaufania co do pewności punktualności połączeń. Wskazał na potrzebę skoordynowania rozkładu jazdy z pociągami w kierunku Nowego Sącza.

Wiceburmistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz prosił o podjęcie pod rozwagę celu jaki wprowadzone połączenia maja spełniać – lokalny czy regionalny. Wskazał, że jeżeli wprowadzone połączenie ma mieć charakter lokalny to przystanek Gorlice musi się znaleźć w rozkładzie jazdy. Jednocześnie wyraził obawy, iż proponowane rozwiązanie stanowić będzie konkurencję dla komunikacji autobusowej finansowanej przez UM, a także czy wydanie środków publicznych będzie racjonalne? Wskazał, iż miasto Gorlice obecnie dopłaca do transportu autobusu ok 1,8 ml złotych rocznie.

Ostatecznie wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wolę współfinansowania reaktywacji połączeń kolejowych na linii 108. Wskazali na potrzebę podjęcia rozmów z Powiatem Nowosądeckim.

Zaplanowano kolejne spotkanie, które odbędzie jeszcze w tym tygodniu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Gorlice - najnowsze informacje

Rozrywka