czwartek, 9 listopada 2023 12:09

Powiat inwestuje: przebudowa skrzyżowania w Gołkowicach Górnych

Autor Patryk Trzaska
Powiat inwestuje: przebudowa skrzyżowania w Gołkowicach Górnych

Kierowcy jadący przez Gołkowice Górne będą mieli niebawem lepiej wyprofilowane skrzyżowanie i lepszą widoczność, a piesi będą bezpieczniejsi dzięki doświetlonym przejściom.

– Jeszcze w tym roku rozpoczniemy przebudowę drogi powiatowej w Gołkowicach Górnych wraz ze skrzyżowaniem i budową dwóch doświetlonych przejść dla pieszych – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który omawiał tę inwestycję z Edwardem Ciągło – członkiem Zarządu Powiatu  Nowosądeckiego.

Panowie spotkali się kilka dni temu także z burmistrzem Miasta i  Gminy Stary Sącz Jackiem Lelkiem i wiceburmistrzem Kazimierzem Gizickim. Obecny był również przewodniczący rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec.

Koszt całkowity zadania: 710 251,54 zł, wkład własny Powiatu: 549 215,54  zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 161 036 zł.

Fot. Maria Olszowska

inf. Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka