piątek, 18 września 2020 08:40

Powiat limanowski: Zakaz użytkowania wody. Skażone trzy wodociągi

Autor Aleksandra Tokarz
Powiat limanowski: Zakaz użytkowania wody. Skażone trzy wodociągi

Limanowski sanepid wydał zakaz użytkowania wody z trzech wiejskich wodociągów. Chodzi o miejscowości Pogorzany, Janowice i Słupia.

We wtorek sanepid w Limanowej pobrał próbki do badań. Wyniki pokazały, że woda w trzech wiejskich wodociągach jest niezdatna do picia.

-Jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych - liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody - informuje PSSE w Limanowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Słupia, Pogorzany i Janowice do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody.

Obecnie woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

fot. ilustracyjne

Limanowa - najnowsze informacje