czwartek, 9 lipca 2020 11:41

Powiat myślenicki. 9 mln złotych – na tyle szacowane są straty powodziowe

Autor Wiktoria Mitura
Powiat myślenicki. 9 mln złotych – na tyle szacowane są straty powodziowe

4 obiekty mostowe, 4 przepusty oraz łącznie ponad 2 km dróg powiatowych- to szkody, które spowodowała niedawna powódź w powiecie myślenickim. Najbardziej poszkodowane są gminy wiśniowa, Pcim, Lubień i Raciechowice.

Ulewne deszcze, jakie przeszły pod koniec czerwca, spowodowały ogrom zniszczeń. Ocena strat musiała trochę potrwać, ponieważ jest ich wiele.

  • 4 obiekty mostowe,
  • 4 przepusty
  • łącznie ponad 2 km dróg powiatowych.

Straty jakie dotknęły powiat myślenicki oszacowano na około 9 mln złotych.

Jeszcze podczas alarmu powodziowego, powiatowi udało się przywrócić przejezdność dróg.

Sejmik Województwa Małopolskiego na początku lipca podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsze środki w wysokości 150 tys. złotych, do powiatu myślenickiego trafią już niebawem. Zostaną przeznaczone na „doraźne” usuwanie szkód i odbudowę zniszczonych dróg i mostów. Mają one pomóc w sfinansowaniu niezbędnych prac, w miejscach, gdzie drogi powiatowe są najbardziej zniszczone.

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy mostu w Gruszowie na odcinku drogi Kawec – Gruszów, który jest nadal zamknięty.  Eksperci z Zarządu Dróg Powiatowych aktualnie wykonują analizę techniczną, w jaki sposób przywrócić most do użytku oraz zabezpieczyć go na wypadek kolejnej powodzi – mówi wicestarosta Rafał Kudas.
Cieszymy się z zadeklarowanej pomocy od samorządu wojewódzkiego.  Na opłacenie czekają wciąż wykonawcy, którzy pracowali w czasie akcji ratowniczej. Swoich środków nie mamy, rezerwę w całości wydaliśmy na działania związane z pandemią koronawirusa - powiedział starosta myślenicki Józef Tomal.

Powiat myślenicki stara się również o środki od Wojewody Małopolskiego. Poza tym, wnioskuje o przyznanie promesy rządowej na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Starosta myślenicki Józef Tomal podkreśla:

Najważniejsze jest, że komisja wojewódzka potwierdziła zniszczenia na najbardziej istotnych  odcinkach dróg powiatowych, bo dzięki temu Powiat Myślenicki będzie mógł się ubiegać o promesy na ich odbudowę. Pierwsze mają być wypłacone w tym roku.
Zwróciliśmy się także do wojewody małopolskiego z wnioskiem, aby tereny gmin, na których zniszczenia po powodzi były największe, zostały objęte  specjalnymi przepisami Ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, które pozwalają na uproszczoną ścieżkę administracyjną przy odbudowie zniszczeń – dodał wicestarosta Rafał Kudas.

info i foto: myslenicki.pl

Myślenice - najnowsze informacje