poniedziałek, 4 lutego 2019 12:53

Powiat Myślenicki ósmy w Polsce i pierwszy w Małopolsce

Autor (red)
Powiat Myślenicki ósmy w Polsce i pierwszy w Małopolsce

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2018 Powiat Myślenicki już po raz siódmy z rzędu (poprzednio w latach 2012-2017) otrzymał zaszczytny tytuł Laureata Rankingu Powiatów i znalazł się w czołówce prestiżowego rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. W ogólnopolskim zestawieniu zajął 8. miejsce w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców. Wśród powiatów z województwa małopolskiego sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce rankingu Powiat Myślenicki ponownie był najlepszy i wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski.

W 2018 r. obowiązywał nowy Regulamin Rankingu Powiatów o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców. Najważniejsze zmiany w Regulaminie Rankingu Powiatów dotyczyły: zmniejszenia ilości kategorii zgłaszanych do rankingu: z 84. kategorii, które obowiązywały w rankingu w 2017 r. do 58. kategorii w rankingu za rok 2018, wyłączenie z rankingu kategorii odnawialne źródło energii, co skutkowało redukcją punktów uzyskanych przez samorządy powiatowe w końcowej punktacji. W zakresie kategorii dot. pozyskania ilości środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych i z funduszy krajowych brano pod uwagę tylko środki pozyskane na inwestycje w infrastrukturę - nie uwzględniano w punktacji rankingu środków finansowych pozyskanych przez samorządy powiatowe na realizację projektów ,,miękkich” - np. projektów realizowanych w obszarach: edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej.

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2018 r. Kategoria: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców

Miejsce

Powiat

Punktacja

w Rankingu

1.

Powiat Kartuski

50 950

2.

Powiat Poznański

48 750

3.

Powiat Kielecki

45 820

4.

Powiat Bielski (woj. śląskie)

43 695

5.

Powiat Wodzisławski

43 460

6.

Powiat Cieszyński

42 900

7.

Powiat Żywiecki

41 505

8.

Powiat Myślenicki

39 335

9.

Powiat Wejherowski

34 870

10.

Powiat Chrzanowski

32 675

W Rankingu Powiatów za 2018 r. Powiat Myślenicki wysoko oceniono za pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje w infrastrukturę:

  • kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę: 7 358 478,27 zł
  • kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę: 13 509 296,08 zł
  • łączna kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje w infrastrukturę: 20 867 774,35 zł

Zestawienie 10. najlepszych powiatów w kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców pod względem ilości uzyskanych punktów za pozyskane środki z funduszy zewnętrznych i funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę

Miejsce

Powiat

Punktacja

główna

Pozyskane

fundusze

zewnętrzne - ilość pkt

Pozyskane

fundusze

krajowe - ilość pkt

Razem pozyskane fundusze - ilość pkt

1.

Powiat Kartuski

50950

8250

2000

10250

2.

Powiat Poznański

48750

6750

2000

8750

3.

Powiat Kielecki

45820

2250

6000

8250

4.

Powiat Bielski (śląskie)

43695

3000

6000

9000

5.

Powiat Wodzisławski

43460

4500

3500

8000

6.

Powiat Cieszyński

42900

6000

2000

8000

7.

Powiat Żywiecki

41505

9000

4500

13500

8.

Powiat Myślenicki

39335

6000

6000

12000

9.

Powiat Wejherowski

34870

1500

6000

7500

10.

Powiat Chrzanowski

32675

3750

4000

7750

Biorąc pod uwagę punktację samorządów powiatowych sklasyfikowanych w ,,złotej dziesiątce” Laureatów należy podkreślić wysokie 2. miejsce Powiatu Myślenickiego w odniesieniu do kategorii dot. ilości pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych i funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę.

W 2018 r. Powiat Myślenicki szeroko sięgał po środki zewnętrzne i krajowe przeznaczone na m.in.: inwestycje w infrastrukturze drogowej, modernizacje myślenickiego szpitala, projekty i programy w obszarach: ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej i podniesienia standardu usług administracji samorządowej. W Rankingu wysokie oceny przyznano naszemu Powiatowi również za działania obejmujące wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe promujące aktywny styl życia, obsługę administracyjną mieszkańców, szkolenie kadry samorządowej starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, konkursy powiatowe i działania promujące Powiat Myślenicki.

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2018 r. kategoria: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców - z uwzględnieniem wielkości budżetu powiatów i ich ludności

Miejsce

Powiat

Dochody budżetu 2018 r. w zł

Wydatki budżetu 2018 r. w zł

Ludność

Punktacja

w Rankingu

1.

Powiat Kartuski

129 794 997

129 794 997

133 841

50950

2.

Powiat Poznański

348 138 236

384 122 236

381 630

48750

3.

Powiat Kielecki

130 380 260

130 442 060

210 102

45820

4.

Powiat Bielski (woj. śląskie)

116 773 490

125 874 650

164 003

43695

5.

Powiat Wodzisławski

151 412 611

161 862 378

157 767

43460

6.

Powiat Cieszyński

200 577 616

205 568 647

178 251

42900

7.

Powiat Żywiecki

140 693 000

159 897 231

153 187

41505

8.

Powiat Myślenicki

105 855 896

114 625 560

126 684

39335

9.

Powiat Wejherowski

190 887 481

209 073 437

213 803

34870

10.

Powiat Chrzanowski

97 425 410

101 329 135

125 725

32675

Jeśli spojrzeć na budżety powiatów lokujących się w wyróżnionej w Rankingu pierwszej dziesiątce samorządów powiatowych - można stwierdzić, iż wśród Laureatów dominują powiaty, które dysponują znacznie większymi budżetami w porównaniu do budżetu Powiatu Myślenickiego. W 2018 r. nasz Powiat konkurował z wieloma samorządami powiatowymi posiadającymi zdecydowanie większe budżety, a tym samym możliwości infrastrukturalne i ekonomiczne.

- Cieszy siódmy z rzędu tytuł Laureata przyznany Powiatowi Myślenickiemu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2018. W prestiżowej kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców - obejmującej powiaty o największym potencjale - należymy do ścisłej czołówki krajowej samorządów powiatowych. Warto zaznaczyć, że jesteśmy najwyżej sklasyfikowanym powiatem w Małopolsce. Powiat Myślenicki doceniono w rankingu za wielkość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych i funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę. Rok 2018 to czas realizacji kolejnych oczekiwanych i ważnych inwestycji, służących poprawie warunków życia mieszkańców. Zgodnie z konsekwentnie prowadzoną przez nasz samorząd powiatowy polityką zrównoważonego rozwoju - znaczące środki finansowe kierowaliśmy na inwestycje majątkowe i infrastrukturalne we wszystkich obszarach działania Powiatu. Doskonalimy i rozwijamy infrastrukturę drogową, sukcesywnie modernizujemy i wyposażamy w nowoczesny sprzęt kolejne oddziały myślenickiego szpitala, wspieramy rozwój bazy edukacyjnej i sportowej naszych szkół ponadpodstawowych. Inwestujemy również w kapitał ludzki poprzez działania w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej, obejmujące młodych ludzi oraz osoby starsze i osoby bezrobotne. Najważniejsze jest to, że beneficjentami działań samorządu powiatowego są mieszkańcy powiatu myślenickiego. W tym miejscu dziękuję za zaangażowanie wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostkom powiatowym oraz włodarzom gmin za współpracę i skuteczne działania na rzecz rozwoju Powiatu Myślenickiego - podsumował starosta Józef Tomal.

***

Ranking Związku Powiatów Polskich jest jednym z najbardziej cenionych przez samorządowców zestawień. To najpopularniejszy i najbardziej kompleksowy tego typu konkurs dla samorządów gminnych i powiatowych zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Eksperci oceniają samorządy według kilkudziesięciu kryteriów dotyczących działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacniania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocji rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracy krajowej i międzynarodowej, a także działań promocyjnych. Kolejność w rankingu uzależniona jest m.in. od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i wyników uzyskanych w ocenianych obszarach działalności.

Wyniki osiągnięte w prestiżowym rankingu samorządowym potwierdzają pozytywny wizerunek Powiatu Myślenickiego, jego silną markę rozpoznawalną na tle Województwa Małopolskiego i w skali ogólnopolskiej.

Oprac: WPSiFE

Myślenice - najnowsze informacje