niedziela, 6 grudnia 2020 13:23

Powiat myślenicki. Ponad 400 tys. złotych na remonty w szkołach średnich

Autor Wiktoria Mitura
Powiat myślenicki. Ponad 400 tys. złotych na remonty w szkołach średnich

Powiat myślenicki w tym roku przeznaczył ponad 400 tys. złotych na inwestycje w szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat. W wielu miejscach remonty zostały już zakończone, a teraz rozpoczną się w innych szkołach.

- Ponad 400 tysięcy złotych przeznaczyliśmy, w tym szczególnie trudnym roku, na inwestycje i remonty w prowadzonych przez Powiat szkołach ponadpodstawowych m.in.: na odnowę i malowanie sal lekcyjnych i pracowni, wymianę okien. Mimo pandemii, oprócz tego, że przekazaliśmy szkołom specjalistyczny sprzęt komputerowy i informatyczny oraz ozonatory, przeznaczamy także środki z budżetu na bieżące remonty i inwestycje w naszych szkołachmówi wicestarosta myślenicki Rafał Kudas.

Inwestycje w szkołach

  • Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach: prace m.in. w salach lekcyjnych, korytarzach, w czytelni;
  • Zespół Szkół w Dobczycach: m.in. renowacja elewacji ściany wejściowej,  naprawa systemu wizyjnego,  malowanie pracowni szkolnych;
  • Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach: m.in. remont pomieszczeń szkolnych, remont jaskółek, schodów, balkonu w budynku,  wymiana uszkodzonego oświetlenia w wewnątrz i na zewnątrz budynku głównego;
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach: m.in. wymiana drzwi wewnętrznych w przyziemiu budynku szkoły,  w najbliższym czasie zaplanowane jest malowanie sali konferencyjnej z przylegającymi do niej pomieszczeniami w budynku głównym szkoły przy ul. Jagiellońskiej 8, wymiana okna witrażowego w budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 2;
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach: planowana jest  m.in. rozbiórka pomieszczenia magazynów w Rudniku wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz plantowanie powierzchni;
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu: w planach m.in. malowanie pomieszczeń szkolnych i czyszczenie parkietów.

info i foto: powiat myślenicki

Myślenice - najnowsze informacje