piątek, 18 grudnia 2020 11:02

Powiat myślenicki. Wiele dróg powiatowych zyskało nowy wygląd

Autor Wiktoria Mitura
Powiat myślenicki. Wiele dróg powiatowych zyskało nowy wygląd

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał wiele prac. Gdzie dokładnie zmodernizowano drogi?

Gmina Dobczyce

  • droga powiatowa w miejscowości Stadniki: profilowanie skarp i dna rowu, oczyszczenie korytek na odc. ok. 700m, ścięcie pobocza i oczyszczenie chodnika - 800m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 750m²

Gmina Myślenice

  • droga powiatowa - ul. Droga na Chełm w Myślenicach: ścięcie pobocza – 400m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 80m², oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – 2szt, udrożnienie przepustu Ø300, oczyszczenie płyty pomostu na obiekcie mostowym
  • droga powiatowa nr w miejscowości Trzemeśnia (Radlanki): profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 90m, ścięcie pobocza – 90m², wymiana przepustu pod drogą Ø400 i dł. 7m, wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 150m²
  • droga powiatowa w miejscowości Łęki: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 200m², ścięcie pobocza – 1000m², naprawa stalowych barier sprężystych – 32m, ręczne plantowanie pod barierami 375m²
  • droga powiatowa w miejscowości Osieczany (Bulina): wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 1200m², profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 1150m, ścięcie pobocza – 1150m², udrożnienie i oczyszczenie przepustu Ø800, montaż kraty o śr. 1m
  • droga powiatowa w miejscowości Osieczany: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 40m

Gmina Wiśniowa

  • droga powiatowa w miejscowości Węglówka: uzupełnienie pobocza tłuczniem kamiennym – 1m³
  • droga powiatowa w miejscowości Glichów: naprawa obrywów w poboczu, narzut kamienny – 14m³, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym – 10m³, naprawa stalowych barier sprężystych – 8m, wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 1250m², profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 1200m, ścięcie pobocza – 1200m²

Gmina Siepraw

  • droga powiatowa nr K1947 miejscowość Siepraw: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 200m, ścięcie poboczy – ok. 500m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 300m², utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym – 6m³, naprawa stalowych barier sprężystych – 30m, ręczne plantowanie pod barierami na odc. ok. 100m²

info i foto: powiat myślenicki

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka