piątek, 18 września 2020 08:27

Powiat myślenicki zawarł umowy z lokalnymi przewoźnikami

Autor Wiktoria Mitura
Powiat myślenicki zawarł umowy z lokalnymi przewoźnikami

Powiat myślenicki podpisał wczoraj 14 umów z lokalnymi przewoźnikami, którzy obsługują trasy komunikacyjne na terenie powiatu. Jaki jest cel tych porozumień? Celem jest przede wszystkim informacja dla szerokiej grupy osób o działaniach powiatu, które są dedykowane bezpłatnie dla mieszkańców.

Środki finansowe przekazane przewoźnikom pomogą w przetrwaniu trudnego dla tej branży okresu epidemii koronawirusa, a jednocześnie ulegnie poprawie i ustabilizuje się sytuacja lokalnych połączeń w powiecie, zapobiegając wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców z odległych miejscowości.

Wartość zawartych umów przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach - Powiat Myślenicki  z przewoźnikami to kwota 35 700 zł (na miesiąc wrzesień).

- Czas trwającej pandemii, jej negatywne skutki ekonomiczne i uwarunkowania, spadek liczby pasażerów szczególnie mocno odczuli nasi przedsiębiorcy przewozowi - operatorzy linii wewnątrzpowiatowych. Pomoc w rozwiązaniu problemów przewoźników było dla Zarządu Powiatu Myślenickiego i dla mnie bardzo ważne. Podjęliśmy to działanie w trosce o naszych mieszkańców i by wspomóc zachowanie ciągłości połączeń na trasach prowadzących do kluczowych miejscowości na terenie powiatu myślenickiego zabezpieczając równocześnie możliwość dotarcia uczniów do szkół ( o tych problemach informowali dyrektorzy szkół ponadpodstawowych) oraz dotrzeć z informacją o ważnych działaniach Powiatu skierowanych do mieszkańców. Dotrzymaliśmy słowa! – podkreślił starosta  Józef Tomal.
- Starosta postawił przed nami trudne zadanie. I w rezultacie udało nam się znaleźć formułę która pozwala na poprawę trudnej sytuacji finansowej przewoźników i świadczenie usług transportowych dla większej liczby osób, zapobiegając ich wykluczeniu. Zastosowaliśmy formułę, polegającą na świadczeniu przez przewoźników usług informacyjno-promocyjnych, dotyczących działań samorządu powiatowego na rzecz mieszkańców. Jestem przekonany, że te umowy przyniosą obustronne korzyści – informuje wicestarosta Rafał Kudas.

Lokalni przewoźnicy na podstawie umów będą udostępniać informacje dotyczące istotnych form działalności powiatu myślenickiego dedykowane wszystkim mieszkańcom. Plakatów informacyjno-promocyjnych będą umieszczane w pojazdach przewożących osoby na powiatowych liniach komunikacyjnych.

Plakaty informacyjno-promocyjne zawierają bezpłatną ofertę powiatu myślenickiego dla mieszkańców, tj. programy profilaktyczne, nieodpłatną pomoc prawną, pomoc Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz oferty wsparcia dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych.

Umowy zostały zawarte na okres do końca miesiąca września br. z możliwością ich przedłużenia.

Myślenice - najnowsze informacje