czwartek, 24 września 2020 12:33

Powiat oświęcimski. „Potrzeby osób starszych są jednym z naszych priorytetów”

Autor Wiktoria Mitura
Powiat oświęcimski. „Potrzeby osób starszych są jednym z naszych priorytetów”

Powiat oświęcimski zorganizował spotkanie poświęcone dla seniorów. 24 września w sali sesyjnej w budynku internatu popularnego “Chemika” spotkali się goście reprezentujący organizacje, instytucje i środowiska seniorskie.

Powiat oświęcimski wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie prowadzi badania, które dotyczą potrzeb seniorów. Samorząd powiatowy jest otwarty na pomysły organizacji seniorskich.

– Ważne jest także to, co wypracujemy podczas tego i kolejnych spotkań. Jesteśmy w trakcie opracowania nowej strategii rozwoju Powiatu na lata 2021 – 2030 i z uwagą przysłuchujemy się Państwa postulatom. Potrzeby osób starszych są jednym z naszych priorytetów – dodała Teresa Jankowska.

Dorota Kobylec z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu br. wśród seniorów mieszkających w poszczególnych gminach powiatu oświęcimskiego.

– Celem badań było zidentyfikowanie potrzeb seniorów i ich oczekiwań wobec władz Powiatu oraz najbliższego środowiska, a w szczególności wobec konkretnej oferty zajęć i aktywności, potencjalnie możliwej do uruchomienia na terenie powiatu – podkreśliła specjalistka z krakowskiej fundacji.

Ogółem respondenci są zadowoleni z zamieszkania w powiecie, wskazując najczęściej na walory przyrodnicze i warunki mieszkaniowe. Natomiast nie zawsze mają dobre zdanie o swoich… sąsiadach.

Pytani o to, co powinno się zmienić, seniorzy najczęściej postulowali o lepszą ofertę zajęć dla seniorów i poprawę komunikacji publicznej z ościennymi miejscowościami. Ważna dla nich są także, pozornie przyziemnie kwestie, jak ławki przy ulicach czy urządzenia fitness w parkach. Domagają się lepszej dostępności lekarzy. Skarżą się m.in. na brak ofert dla niepełnosprawnych seniorów. Tych mieszkających na terenach wiejskich częstokroć przerażają piraci drogowi siejący strach na wąskich traktach bez chodników czy nawet poboczy.

Co budujące, ponad 60% badanych deklaruje gotowość włączenia się w działania władz Powiatu na rzecz seniorów.

– To wysoki wskaźnik zaangażowania i prawdopodobnie duży potencjał aktywności – podkreśliła Dorota Kobylec.

Wśród spontanicznie wyrażanych potrzeb i oczekiwań na pierwszy plan wysuwa się potrzeba integracji z rówieśnikami oraz dostępu do wydarzeń zapewniających tę integrację oraz poznawanie nowych treści. W wypowiedziach badanych zaznacza się oczekiwanie, iż oferta kierowana do seniorów powinna być im dostępna w miejscu zamieszkania lub w najbliższym większym ośrodku.

Swoje uwagi i oczekiwania przedstawiły także obecne na spotkaniu przedstawicielki środowisk seniorskich z poszczególnych gmin naszego powiatu.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje