czwartek, 6 czerwca 2019 11:33

Powiat oświęcimski: Stara Droga już tylko z nazwy

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat oświęcimski: Stara Droga już tylko z nazwy

Stara Droga w Bulowicach przeszła gruntowną przebudowę.

Prace wykonano na drodze powiatowej nr 1817K (ul. Stara Droga w Bulowicach) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 52, poprzez skrzyżowanie z ul. Kwiatową, aż do skrzyżowania z ul. Świętego Brata Alberta. Było to łącznie około 450 metrów.

Jak podaje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, w ramach realizacji zadania wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinkę kolidujących z inwestycją drzew, roboty ziemne, budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 337 mb. Przebudowano jezdnię i ustabilizowano grunt cementem, wykonano warstwę odprężającą z kruszywa oraz zabudowę 3 warstw bitumicznych na powierzchni około 3000 m2. Inwestycja obejmowała też budowę i remont poboczy, budowę chodnika w okolicach istniejącego przejścia dla pieszych.

– Ponadto wykonano remont zjazdów i rowów przydrożnych wraz z profilowaniem, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia drzew (36 szt., w tym 28 szt. klonów i 8 szt. buków), plantowanie, humusowanie poboczy i skarp rowu oraz postawiono dwa perony autobusowe – informuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Koszt inwestycji to 1 419 820,20 zł (brutto). Zadanie było finansowane przez Powiat Oświęcimski i Gminę Kęty.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje